Bestuur & Overheid

Binnen het publieke domein en de publieke sector zijn overheden, provincies en gemeenten actief op diverse beleidsterreinen. Een complexe omgeving met bijbehorende maatregelen, regels en realisatie van doelstellingen, waarbij overheden, provincies en gemeenten erop toezien dat deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het algemeen belang staat daarbij voorop, rekening houdend met de bijzondere positie van de overheid en de bestuurlijke verhoudingen binnen de overheid. In de praktijk zien wij in dat verband een sterke tendens dat binnen deze sector steeds strengere regulering en controle door overheidsinstellingen plaatsvindt, maar overigens ook door de burgers en particuliere ondernemingen zelf. Het publieke recht is in beweging!

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op

Uw Advocaat voor de sector bestuur & overheid

Gezien onze jarenlange samenwerking met verschillende overheden, maar ook onze juridische bijstand namens particulieren tegen de overheden, kunnen wij op het gebied van bestuur en overheid zeer specialistische kennis bieden. Onze professionals adviseren doorgaans op een breed terrein bij bijvoorbeeld vraagstukken over ruimtelijke ordening, wijziging van bestemmingsplannen, planschade, handhaving, bezwaar- of beroepschriftprocedures, aanvragen van vergunningen en staatssteun, overheidsaansprakelijkheid en subsidieverlening. Vaak denken mensen dat bestuursrecht ‘saai’ is, maar het tegendeel is waar; het bestuursrecht ‘leeft’ en is enorm in beweging. En dat geldt ook voor onze advocaten en juristen van de sector Bestuur & Overheid.

Rechtsgebieden bij deze sector

Onze Bestuur & Overheid specialisten