Familie & Relatie

De sector Familie & Relatie staat letterlijk tussen de mensen in. Mensen in relatieverbanden. Dat maakt deze sector tot een dynamische en bijzonder emotionele sector. Want bijna alle zaken zijn omgeven door vreugde, verdriet, gemis, verbreking, strijd. Zo kan er bijvoorbeeld na het overlijden van een familielid een felle discussie ontstaan over de verdeling van een erfenis of zelfs een geschil tussen de nabestaanden. Dit soort escalaties treedt helaas ook maar al te vaak op rondom echtscheidingen. Een echtscheiding kan grote gevolgen voor de privésfeer met zich brengen en zelfs ook doorwerken in zakelijk verband. Denk bijvoorbeeld aan een directeur/grootaandeelhouder van een onderneming die zich in een echtscheidingsconflict bevindt. Of een werknemer die de relatieproblemen van thuis ‘meebrengt’ naar het werk. De (financiële) gevolgen kunnen dan aanzienlijk zijn.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op

Het bewaken en behartigen van belangen

Binnen de sector Familie & Relatie kunnen zich dus allerlei problemen en onzekerheden van familierechtelijke aard voordoen. Deze problemen kunnen de betrokkenen raken in hun persoonlijke én zakelijke belangen. Elementaire vragen als: is de hoogte van het erfdeel wel juist vastgesteld, vallen mijn aandelen nu wel of niet in de gemeenschap, is de liquiditeit van mijn onderneming van invloed op de alimentatieverplichtingen? Vragen die onze specialisten voor u kunnen beantwoorden. Zij zijn zeer ervaren en weten wat er allemaal kan spelen rondom familie- en relatieaangelegenheden. Zij weten welke onzekerheden er op u af komen en welke belangen een rol kunnen gaan spelen. Belangen, waar u misschien zelf niet direct aan denkt.

Aansprakelijkheid

Een ander onderdeel van de sector Familie & Relatie betreft het aansprakelijkheidsrecht, meer in het bijzonder letselschadezaken. Bent u betrokken bij een ongeluk en heeft u letsel? Dan is het zaak dat aansprakelijkheid wordt erkend en u uw schade vergoed krijgt. Helaas is dat niet altijd even eenvoudig. Onze advocaten en juristen beschikken over kennis en ervaring op het gebied van letselschade. Weigert de veroorzaker aansprakelijkheid te erkennen? Ondervindt u problemen met het vaststellen van de schade? Of blijft zelfs na erkenning vergoeding van uw schade uit? Allemaal onderwerpen waar de onze letselschade advocaten en juristen u met raad en daad kunnen bijstaan.

Uw advocaat voor familie en relatie vraagstukken

U leest het al; onze advocaten en juristen kunnen u op deskundige wijze adviseren en ondersteunen, met een luisterend oor voor uw persoonlijke omstandigheden en indien nodig met een ondernemingsrechtelijke kijk op de zakelijke gevolgen. Steun, die onze cliënten als erg prettig ervaren, dat weten wij inmiddels uit ervaring.

Rechtsgebieden bij deze sector

Onze Familie & Relatie specialisten