IE & ICT

De sector IE & ICT staat bekend als een ultra snelle sector. De ontwikkeling van vandaag is morgen misschien al wel weer ingehaald of achterhaald. Dit vraagt om een continue snel en actief schakelen door de advocaten die voor ondernemingen en partijen uit deze sector werkzaam zijn. Het is daarbij van essentieel belang dat een hoge graad van parate kennis noodzakelijk is, want de sector IE & ICT staat juridisch beschouwd vooral bekend om zijn complexe verzameling van wetten en jurisprudentie, die de interacties tussen mens, recht en de digitale wereld regelen.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op

Ontwikkeling en voortgang van de sector IE & ICT

In deze snelle sector blijven de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën en (online) diensten elkaar in een snel tempo opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen omtrent artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, maar ook internetplatformen en online dossiers.

En bij dit alles staan steeds maar weer vragen op het gebied van het bewaken, beschermen (het vastleggen en/of registreren), handhaven (waaronder het optreden tegen inbreuken) en exploiteren (waaronder het overdragen en licentiëren) van bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien of patenten bij technische uitvindingen, merken bij onderscheidingstekens, modellen bij designs en de uiterlijke vormgeving van voortbrengsels en auteursrechten bij creatieve prestaties die het persoonlijk stempel dragen van de maker.

Uw Advocaat voor de sector IE & ICT

Dit specialistenwerk kan niet worden overgelaten aan ‘gewone’ huis-tuin-en-keuken-advocaten. Nee, dit hoogwaardig specialistische werk moet een ondernemer écht overlaten aan professionals. Gelukkig heeft CKH Advocaten een aantal topadvocaten aan boord, ondersteund door de specialisten en merkgemachtigden van het aan haar gelieerde Merkenbureau Registreermijnmerk, die dagelijks op dit hoge niveau acteren. Zij maken vaak het verschil. En waar met name de financiële belangen binnen deze sector enorm kunnen zijn, is dit verschil soms nauwelijks in geld uit te drukken.

CKH Advocaten behoort al jaren lang tot de top van advocatenkantoren die zich bezig houden met complexe vraagstukken op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht en ICT. Zij zorgen ervoor dat u zich kunt blijven focussen op het allerbelangrijkste: ondernemen, ontwikkelen en uitvinden!

Rechtsgebieden bij deze sector

Onze IE & ICT specialisten