Onderneming & Equity

De sector Onderneming & Equity is vooral een actieve en dynamische sector. Continue in beweging, net als ondernemers zelf. Dat vraagt dus om een continue juridische activiteit, een continue meedenken als sparringpartner en klankbord van de ondernemer.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op

Een oplossing voor ieder vraagstuk

Iedere onderneming en ondernemer, ongeacht de rechtsvorm of wijze van interne samenwerking (BV, NV, VOF etc.) heeft eigenlijk wel op dagelijkse schaal te maken met juridische vraagstukken. Uitdagende vraagstukken. Vraagstukken waarbij bijvoorbeeld ook moet worden geanticipeerd op wat nog komen gaat, op toekomstige ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, activa/passiva- of aandelentransacties, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidgeschillen, maar ook aan due dilligence-onderzoeken in verband met fusies en/of overnames.

De advocaten en juristen van CKH Advocaten helpen en ondersteunen ondernemers en ondernemingen om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, om samen oplossingen te vinden. Ingewikkelde juridische uitdagingen zijn als het ware onze ‘core business’, waarbij het dan vooral zaak is om zaken die op het eerste gezicht ingewikkeld lijken, eenvoudig(er) te maken. Uw probleem is onze oplossing.

Advocaat onderneming & equity

Onze advocaten en juristen beschikken over de juiste kennis en ervaring in deze sector, zowel in binnen- als buitenland. Onze meest ervaren specialisten hebben inmiddels een indrukwekkend trackrecord, met name op het gebied van het begeleiden van overnames en fusies, vaak ook voor private equity partijen. Trajecten waarbij een hoop vraagstukken en onderwerpen om de hoek komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de vaststelling van de prijs van de aandelen, afgifte van de garanties en zekerheden, positie van de werknemers, earn-out regelingen, verkoop van de voorraden, vervreemding van het bedrijfspand, financiering van de aan/verkoop van de aandelen, het in kaart brengen van de intellectuele eigendommen, due dilligence-onderzoeken en de begeleiding in het doorvoeren van reorganisaties en/of herstructureringen. Ook bestuurdersaansprakelijkheids- en aandeelhoudersgeschillen behoren bij uitstek tot de kwesties waarin ons advocatenkantoor een buitengewoon hoog slagingspercentage kent.

Rechtsgebieden bij deze sector

Onze Onderneming & Equity specialisten