Slechte verliezer of een terecht punt?

Slechte verliezer of een terecht punt?

 

Helaas komt het nog vaak voor dat een verliezende inschrijver in een aanbestedingsprocedure pas aan de bel trekt over mogelijke onrechtmatigheden nadat hij de aanbestedingsprocedure heeft verloren en de opdracht aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Onlangs meldde zich nog cliënt X. Nadat hij de aanbestedingsprocedure van een gemeente inzake Lokale jeugdhulp BasisGGZ – EED had verloren, althans vond dat hij een hogere plaats in de rangorde had moeten krijgen ten aanzien van de te sluiten raamovereenkomst, wendde hij zich tot ons kantoor. De lage plaats in de rangorde resulteerde erin dat X – tevens één van de zittende leveranciers – genoegen moest nemen met veel minder opdrachten (en omzet) dan hij tot voorkort van de gemeente ontving. Voor hem een financiële aderlating. Was hij – door nu te klagen – een slechte verliezer of had hij een terecht punt?

Eén van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht is het beginsel van gelijke behandeling. Dit betekent dat iedereen objectief en op dezelfde wijze behandeld moet worden en iedereen dezelfde informatie moet krijgen. In dit geval was in de aanbestedingsstukken door de gemeente voorgeschreven dat iedere inschrijver bij inschrijving een eigen casus diende in te brengen, aan de hand waarvan de betreffende inschrijver zijn werkwijze diende te bespreken. Maar hoe kunnen ongelijke casussen op eenzelfde wijze worden beoordeeld? De ene casus is de andere niet, zeker niet in de specialistische zorg die diende te worden geboden tijdens de opdracht. Ieder geval in de psychologische zorg staat immers op zichzelf en dient anders te worden aangevlogen. Alles duidde erop dat ‘appels met peren’ werden vergeleken, wat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Door de verschillende casussen beschikten de inschrijvers niet over dezelfde informatie. Had X – door hierover te klagen – een terecht punt?

Helaas kwam de voorzieningenrechter (ECLI:NL:RBROT:2021:6630) niet toe aan beantwoording van deze vraag, aangezien X zijn bezwaren, vragen en opmerkingen over het gunnings- en beoordelingssysteem volgens de voorzieningenrechter in de voorbereidende fase naar voren had kunnen en moeten brengen. X had verstek laten gaan op de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst en had ook geen vragen gesteld in de nota’s van inlichtingen. Door pas na voorlopige gunning (bij akte vermeerdering van eis) zijn beklag te doen, had hij zijn recht om daarover te klagen verwerkt. Het beroep van de gemeente op het zogenoemde Grossmann-verweer slaagde.

Bovenstaande zaak geeft maar weer aan dat een inschrijver in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure zijn bezwaren aan de aanbestedende dienst kenbaar moet maken om zijn recht om hierover te klagen niet te verwerken. Te laat klagen betekent dat mogelijke onrechtmatigheden in een aanbestedingsprocedure in stand blijven, met alle gevolgen van dien. Aan inschrijvers dan ook het advies om zich tijdens de aanbestedingsprocedure proactief op te stellen. Word geen slechte verliezer en win bij vragen tijdig juridisch advies in.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met mr. M.A.N.M. Copier via telefoonnummer 072 – 511 40 32 of mailen naar copier@ckh-advocaten.nl Ook kunnen de advocaten van onze secties bouwrecht en aanbestedingsrecht  u met raad en daad van advies voorzien bij alle aanbestedingsvraagstukken.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten