mr. C. Hofmans (Charles)

Advocaat

Al sinds 1996 blijft het bevredigend wanneer je als advocaat antwoorden bedenkt en uitvoert om conflicten tussen partijen te voorkomen en om uiteindelijk resultaten te bereiken. Dit betekent concreet aan de ene kant het geven van adviezen op voorhand en aan de andere kant het opkomen voor de belangen van cliënten door ‘hard tegen hard’ te procederen voor díe cliënten daar waar dat nodig is. Het resultaat staat daarbij voorop. De bron van vele geschillen ligt hem vaak in onduidelijke overeenkomsten of uitvoering van werkzaamheden die niet voldoen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Kortom het verbintenissenrecht speelt een belangrijke rol in het (zakelijke) leven. Door mijn pragmatische instelling en sterk analytisch vermogen kan ik adequaat schakelen. Ik denk graag met u mee. Naast mijn prettige persoonlijkheid en recht door zee mentaliteit, zijn dit redenen waarom cliënten mij benaderen.

Met mijn kennis van zaken ga ik vol voor de belangen van mijn cliënten.

  • Charles is lid van de Vereniging Incasso – en Procesrecht Advocaten (VIA).
  • Charles heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

In the last analysis, our every right is only worth what our lawyer makes it worth.

Robert Kennedy

Gespecialiseerde rechtsgebieden