mr. D.M. Veerman

Advocaat

Vestiging

Amsterdam

Mobiel

+31652454998

Telefoonnummer

Opleiding

Rechtsgeleerdheid

There is not a problem that I can’t fix, cause I can do it in the mix.

Mike Cleveland

mr. D.M. Veerman (Danny)

Advocaat & Mediator

Een juridisch probleem kan overweldigend zijn. Een baan, een onderneming of een relatie kan op het spel staan. En dat raakt de kern van het leven. Mijn missie in het leven is mensen en organisaties te helpen hun problemen op te lossen. Zo snel en adequaat mogelijk, zodat mensen weer verder kunnen.

Ik word als mediator en advocaat geregeld ingeschakeld om arbeidsconflicten op te lossen. Als mediator ben ik zowel werkzaam voor grotere bedrijven als Athlon Car Lease, BP en Daimler Benz FS, als voor non-profitorganisaties en kleine ondernemingen. Naast arbeids- en zakelijke mediations begeleid ik ook familierechtelijke kwesties, zoals echtscheidingen en erfkwesties.

De quote hierboven is natuurlijk een grapje, maar wel een grapje met een serieuze ondertoon. Mijn ervaring als mediator heeft mij als advocaat veranderd. Het heeft mij geleerd naar de belangen te kijken die schuilgaan achter de standpunten. En daar ligt vaak de oplossing van het probleem. Veel meer dan vroeger kom ik in overleg met de tegenpartij tot oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Van win-lose naar win-win dus. Het gevolg van de gecombineerde toepassing,  ‘the mix’, van mijn kennis en ervaring als mediator én advocaat.

Danny is lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MFN).

Danny heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als hoofd-rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd en daarnaast de sub-rechtsgebieden Arbeidsmediation en Medezeggenschap. Aan deze registratie is de verplichting verbonden elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 20 opleidingspunten te behalen, waarvan tenminste 10 op het gebied van Arbeidsrecht.

Rechtsgebieden

Het laatste nieuws