mr. K. Meijer (Kees)

Advocaat

Ondernemers helpen bereiken wat ze voor ogen hebben, mee-ondernemen, dat is een van de mooie aspecten van mijn vak. Ik ben een dealmaker: ik wil er voor mijn cliënten altijd de beste deal uitslepen en alles op de juiste manier vastleggen. In mijn specialisaties in het ondernemingsrecht, contractenrecht, merkenrecht en sportrecht komen mijn passies voor sport, merken en ondernemen samen.

Creatieve prestaties of innovaties moeten op het vlak van intellectueel eigendom de juiste bescherming krijgen. Bij CKH Advocaten doen we dat anders dan anderen. Wij zijn echt ondernemende advocaten. Wij zien kansen, denken mee, nemen ondernemers bij de hand. Zelf denk ik graag creatief, met oog voor detail. Ik kies niet voor de geëigende paadjes en ga altijd voor het onderste uit de kan, het beste voor mijn cliënten.

Kees is lid van Vereniging voor Intellectuele Eigendom/AIPPI Nederland, AIPPI International, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht en vereniging Sport & Recht. Hij is juridisch secretaris van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), voorzitter van verscheidene strafcommissies van grote sportverenigingen in Noord-Holland en lid van verscheidene ondernemings- en netwerkclubjes.

Vanwege zijn expertise op het gebied van intellectueel eigendomsrecht wordt Kees regelmatig gevraagd (gast)colleges intellectueel eigendom te geven.

Kees is ook de oprichter en bedenker van het aan CKH Advocaten gelieerde merkenbureau Registreermijnmerk. Via merkenbureau Registreermijnmerk kunt u eenvoudig en snel uw merk of model laten registreren.

Kees heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Intellectueel eigendomsrecht

Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Je merk is wat mensen over jou zeggen als je niet in de kamer bent

Jeff Bezos

Gespecialiseerde rechtsgebieden