Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht

Voor partners die in Nederland willen trouwen, geldt op basis van de huidige Nederlandse wetgeving dat zij in beginsel in gemeenschap van goederen trouwen. Zowel de bezittingen als de schulden van de partners zijn dan gemeenschappelijk. Ook schenkingen en erfenissen die partners zonder uitsluitingsclausule verkrijgen tijdens het huwelijk, zullen gemeenschappelijk zijn. Wanneer partners dit niet willen, zijn zij verplicht om bij een notaris huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Op 11 juli 2014 is een wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen bij de Tweede Kamer ingediend. Momenteel dient enkel de Eerste Kamer zich nog te buigen over dit nieuwe wetsvoorstel, voordat het in werking kan treden. Indien het wetsvoorstel in werking zal treden, zal de wetgeving alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken.

De veranderingen die zullen komen wanneer het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zijn onder meer de volgende:

  • Door het huwelijk zal een beperkte gemeenschap van goederen ontstaan. Alle bezittingen en schulden die een partner had vóór het huwelijk, blijft van deze partner.
  • Alles wat een partner door schenking of erfenis vóór het huwelijk heeft verkregen of tijdens het huwelijk zal verkrijgen, blijft van deze partner.

Na invoering van het nieuwe stelsel zal een beperkte gemeenschap van goederen standaard zijn en dus niet langer in de oude gemeenschap van goederen. Het is overigens nog maar de vraag of het wetsvoorstel het ook echt gaat halen. Er wordt al sinds 2003 over een nieuw stelsel gesproken, maar nog altijd zijn verschillende beroepsorganisaties het niet helemaal met elkaar eens. Ook in de literatuur worden de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel gezet. We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. J.H.M. de Boer op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan 4) of per e-mail: deboer@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten