Wijziging beoordelingsteam van vier naar drie personen bij aanbesteding niet toegestaan

Onlangs stond ik een onderneming bij in een geschil met betrekking tot de beoordeling van haar inschrijving in een aanbestedingsprocedure. Mijn cliënt, een specialist in industriële schoonmaak, had ingeschreven op een aanbesteding waarin – kortgezegd – schoonmaak van de schepen, aanlandingen en kantoren van GVB Veren werd uitgevraagd. Vooraf had de aanbestedende dienst aangegeven de inschrijvingen met vier personen te zullen beoordelen. Achteraf bleek echter dat zij maar met drie personen had beoordeeld. Saillant detail: de aanbestedende dienst had dit niet aan de inschrijvers medegedeeld, maar de ondernemer in kwestie kwam hier officieus na beoordeling achter. Wijziging van het beoordelingsteam van vier naar drie personen: mag dat zomaar?

Aanbestedingsstukken

Door de aanbestedende dienst worden tijdens een aanbestedingsprocedure aanbestedingsstukken aan geïnteresseerde ondernemers ter beschikking gesteld. Indien je als ondernemer wilt deelnemen aan de aanbestedingsprocedure, dien je je te houden aan de in de aanbestedingsstukken gestelde regels. Maar niet alleen de ondernemer dient zich aan deze regels te houden. Ook de aanbestedende dienst dient de door haarzelf opgestelde regels na te leven. In dit geval had de aanbestedende dienst – zonder ten aanzien daarvan een voorbehoud te maken – in de aanbestedingsstukken aangegeven dat het beoordelingsteam zou bestaan uit vier personen, waarbij zij ook de functionarissen uitdrukkelijk vermeldde. In de praktijk week zij hier echter van af.

Wat vond de rechter?

De rechter maakte korte metten met de handelswijze van de aanbestedende dienst in kwestie. De rechter oordeelde in het vonnis dat er een andere weging had plaatsgevonden nu de beoordeling door vier in plaats van drie personen was uitgevoerd. Met het afwijken van de in de aanbestedingsstukken beschreven beoordelingsprocedure zonder de inschrijvers daarover van tevoren in te lichten, had de aanbestedende dienst het transparantiebeginsel geschonden. Zij had niet zomaar met drie in plaats van vier personen mogen beoordelen.

Rechtsverwerking

In de lijn der verwachting voerde de aanbestedende dienst bij de rechter het rechtsverwerkingsverweer, een onderwerp waarover ik al eerder een blog heb geschreven. Dat verweer ging echter niet op. De aanbestedende dienst was immers degene die zonder daar iets over mee te delen haar eigen procedure niet was nagekomen. De rechter vond het dan ook niet passend dat de aanbestedende dienst de ondernemer in kwestie naderhand beschuldigde te laat daarover te hebben geklaagd.

Slotsom

De consequentie van het schenden van het transparantiebeginsel was groot: in dit geval kon de beoordeling niet meer conform de aanbestedingstukken plaatsvinden, zodat de aanbestedende dienst diende over te gaan tot heraanbesteding.

Meer informatie?

In aanbestedingsgeschillen zijn de omstandigheden van het geval relevant. Advies over niet nageleefde regels uit aanbestedingsstukken of andere aanbestedingsvraagstukken? Ik en de advocaten van de secties bouwrecht en aanbestedingsrecht kunnen u met raad en daad van advies voorzien. Wij zijn bereikbaar onder nummer 072-5114032. Mailen kan natuurlijk ook naar copier@ckh-advocaten.nl.

Deze blog is geschreven door mr. Marita Copier.

aanbestedingsprocedure: https://www.ckh-advocaten.nl/rechtsgebieden/aanbestedingsrecht/aanbesteding/

het vonnis: Bekijk hier

blog: https://www.ckh-advocaten.nl/slechte-verliezer-of-een-terecht-punt/

bouwrecht: https://www.ckh-advocaten.nl/rechtsgebieden/huurrecht-en-vastgoedrecht/

aanbestedingsrecht: https://www.ckh-advocaten.nl/rechtsgebieden/aanbestedingsrecht/

mr. Marita Copier: https://www.ckh-advocaten.nl/advocaten-team/mr-m-a-n-m-copier/

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten