BELANGRIJKE INFORMATIE

Samenwerkingsverband 

CKH Advocaten is de gemeenschappelijke naam waaronder de afzonderlijke vestigingen naar buiten treden. Iedere vestiging is een eigen aparte besloten vennootschap en u zal dan ook met de afzonderlijke vennootschap waaraan de betreffende advocaat is verbonden een opdrachtovereenkomst sluiten.

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten zijn lid van en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA.

De Orde van Advocaten Noord-Holland is gevestigd te Kruisweg 70, 2011 LG HAARLEM.

Gedragsregels

Naast wet- en regelgeving (beroepsregels) kennen advocaten ook gedragsregels. Dit zijn geen verplichtende bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als richtlijn voor de advocaat voor zijn handelen bij de uitoefening van de praktijk. De gedragsregels brengen de normen onder woorden, die naar de heersende opvattingen in de kring van advocaten in acht behoren te worden genomen.

Uiteraard zijn ook al onze advocaten gebonden aan de gedragsregels, waarvan u de meest recente versie vindt op https://www.advocatenorde.nl/de-advocaat/gedragsregels-1

Beroepsaansprakelijkheid verzekering

Ten behoeve van (de advocaten van) CKH Advocaten Alkmaar B.V. is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux N.V. (Postbus 761, 3000 AT Rotterdam, inschrijfnummer KvK 59395435).

Ten behoeve van (de advocaten van) CKH Advocaten Amsterdam B.V. is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Global Specialty SE, the Netherlands (Blaak 34, 3011 TA Rotterdam, inschrijfnummer KvK 76325083).

Ten behoeve van (de advocaten van) CKH Advocaten Utrecht B.V. is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux N.V. (Postbus 761, 3000 AT Rotterdam, inschrijfnummer KvK 59395435).