Jeugdrecht

In het jeugdrecht gaat het om uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en het bijzonder curatorschap. Een advocaat met de specialisatie jeugdrecht staat ouders bij waarvan het minderjarig kind onder toezicht wordt gesteld en/of uit huis worden geplaatst. De gevolgen van een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing zijn veelal ingrijpend voor alle betrokken partijen. Er zijn tal van vragen waar u antwoord op wenst. Een jeugdrecht advocaat van CKH-Advocaten kan u in dit proces begeleiden, adviseren en bijstaan.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Bijstand van onze jeugdrecht advocaat

Wanneer u en uw kind(eren) in een situatie terecht komen waar bijstand gevraagd is. Kunt u rekenen op onze jeugdrecht advocaat. Het zijn geen makkelijke tijden en het is belangrijk dat een kind zich gesteund voelt door de ouders. Daarbij zijn de ouders van een minderjarig kind die voor de kinderrechter moet verschijnen verplicht om daarbij aanwezig te zijn. De rechter kan hierdoor een beter beeld krijgen van de opvoedsituatie. Om u en uw kind zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Bereiden wij u en uw kinderen voor op dergelijke situatie. We lopen samen met u het proces door en beantwoorden al uw vragen.

Ondertoezichtstelling van een minderjarig kind

Een ondertoezichtstelling wordt door een kinderrechter uitgesproken indien er een situatie ontstaat waarbij een minderjarig kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen. Een instantie die veelal betrokken is bij de aanvraag van de ondertoezichtstelling is De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg).

Opvoed- en opgroeiproblemen

Met Opvoed- en opgroeiproblemen worden alle dreigingen en problemen verstaan die direct of indirect belemmerende gevolgen hebben voor de rechten van het kind bepaald in het gelijknamige verdrag. Het verdrag is onderverdeeld in 10 thema’s:

 • Familie
 • Gezond leven
 • Veiligheid
 • Educatie
 • Spelen
 • Privacy
 • Participatie
 • Handicap
 • Werk
 • Jeugdhulp
 • Jeugdstrafrecht
 • Migratie
 • Belang van het kind

Binnen elk thema zijn de rechten en belangen bescherming die elk kind minimaal hoort te hebben gedefinieerd. Iedere partij die te maken heeft met kinderen (ouders, overheid, onderwijs- en sportinstellingen e.d.) moet zorgdragen voor de rechten van het kind.

Uithuisplaatsing van een minderjarig kind

Een kinderrechter kan tevens van oordeel zijn dat een ondertoezichtstelling onvoldoende is en dat er een noodzaak tot uithuisplaatsing is om de belangen van het kind te kunnen waarborgen. Dit is een uiterste maatregel binnen het jeugdrecht, u mag van iedere hulpverlener verwachten dat hij of zij dit enkel als laatste redmiddel zien. Het opgroeien in het ouderlijk gezin is in de basis het beste voor de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. Enkel wanneer dit niet mogelijk is en de veiligheid en rechten van het kind ernstig in gevaar gebracht worden zal een uithuisplaatsing volgen. Wanneer dit geschiedt is zeker raadzaam om zowel voor u als voor het kind juridische hulp in te schakelen. Hiermee bewapent u zichzelf zo goed als mogelijk tegen uithuisplaatsing of verdere gevolgen. Indien er geen zicht meer is op terugplaatsing bij ouders kan er zelfs een maatregel worden getroffen met betrekking tot het ouderlijk gezag.

Bijzonder curator als ondersteuning bij jeugdrechtelijke situaties

Een bijzonder curator is er voor het minderjarig kind. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als ouders in een scheiding liggen en het kind het gevoel heeft dat er niet naar hem of haar geluisterd wordt. De bijzonder curator treedt dan op voor het kind.

Schakel juridische hulp in van een jeugdrechtadvocaat

Bent u in een jeugdrechtelijke situatie terecht gekomen? Dan bent u bij CKH Advocaten aan het juiste adres voor doelgerichte bijstand. Gezien de complexiteit die zaken betreffende het jeugdrecht met zich meebrengen is het van groot belang om u goed te laten bijstaan. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met een van de jeugdrechtadvocaten van CKH.

Jeugdrecht gebieden

Onze Jeugdrecht specialisten