Jeugdrecht

Home > Rechtsgebieden > Jeugdrecht

AUTOMATIC HEADING

In het jeugdrecht gaat het om uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en het bijzonder curatorschap.

Een advocaat met de specialisatie jeugdrecht staat ouders bij waarvan het minderjarig kind onder toezicht wordt gesteld en/of uit huis worden geplaatst. De gevolgen van een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing zijn veelal ingrijpend voor alle betrokken partijen. Er zijn tal van vragen waar u antwoord op wenst. Een jeugdrechtadvocaat van CKH-Advocaten kan u in dit proces begeleiden, adviseren en bijstaan.

Ondertoezichtstelling van een minderjarig kind

Een ondertoezichtstelling wordt door een kinderrechter uitgesproken indien er een situatie ontstaat waarbij een minderjarig kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen. Een instantie die veelal betrokken is bij de aanvraag van de ondertoezichtstelling is De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg).

Uithuisplaatsing van een minderjarig kind

Een kinderrechter kan tevens van oordeel zijn dat een ondertoezichtstelling onvoldoende is en dat er een noodzaak tot uithuisplaatsing is om de belangen van het kind te kunnen waarborgen. Indien er geen zicht meer is op terugplaatsing bij ouders kan er zelfs een maatregel worden getroffen met betrekking tot het ouderlijk gezag.

Bijzonder curator

Een bijzonder curator is er voor het minderjarig kind. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als ouders in een scheiding liggen en het kind het gevoel heeft dat er niet naar hem of haar geluisterd wordt. De bijzonder curator treedt dan op voor het kind.

Schakel juridische hulp in van een jeugdrechtadvocaat

Gezien de complexiteit die zaken betreffende het jeugdrecht met zich meebrengen is het van groot belang om u goed te laten bijstaan. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met een van de jeugdrechtadvocaten van CKH.

Uithuisplaatsing

In Nederland staat elk kind onder ouderlijk gezag van één of twee personen (ouders). De persoon die ouderlijk gezag over het minderjarige kind uitoefent, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van dit minderjarige kind.

Lees meer

Ondertoezichtstelling

Een minderjarig kind kan door een kinderrechter onder toezicht worden gesteld. Een (voorlopige) ondertoezichtstelling kan door een rechter worden uitgesproken wanneer een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet

Lees meer

Bijzonder Curator

Een bijzonder curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarig kind bij een conflict tussen ouders of voogd. Hebben ouders een conflict met elkaar - bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding - en komen de

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Bel ons direct! 072 511 40 32