Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht beslaat een groot aantal rechten van personen en is hierdoor een breed en dynamisch rechtsgebied. De gezondheidszorg is een omvangrijke sector in onze samenleving waarin veel rechtsvragen zich voordoen. Niet alleen rechtsvragen ten aanzien van de positie van patiënten, hulpverleners en zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen een belangrijke rol, terwijl de wet- en regelgeving complex zijn.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Binnen het gezondheidsrecht komen bijvoorbeeld aan de orde:

  • De aansprakelijkheid van artsen
  • Het medisch tuchtrecht
  • De geneesmiddelenwetgeving
  • De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Inspectie Gezondheidszorg

Wanneer u een klacht heeft over een zorgaanbieder, maar u samen niet tot een oplossing komt is het mogelijk om deze klacht voor te leggen aan de Inspectie Gezondheidszorg. Hierbij is het aan te raden om een gezondheidsrecht advocaat te nemen die u kan bijstaan. De geschilleninstantie doet een onafhankelijke uitspraak over uw situatie en is volledig onpartijdig. Een voorbeeld van een dergelijke uitspraak is het uitkeren van een schadevergoeding wanneer u in uw gelijk wordt gesteld.

Het is binnen het gezondheidsrecht een verplichting dat de instantie uiterlijk binnen 6 maanden een uitspraak doet over uw situatie. Het is na uitspraak niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Wel is het mogelijk om de manier van klachtbehandeling te laten toetsen door de rechter.

Geschillen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Binnen het gezondheidsrecht heeft de Inspectie Gezondheidszorg de bevoegdheid om diverse maatregelen te kunnen nemen op grond van de Wet BIG en WKKGZ. Er worden diverse aspecten geanalyseerd en de uitspraken die hierover gedaan worden zijn leidend. De Wet WKKGZ wil waarborgen dat zorgaanbieders hun kwaliteiten behouden en blijven verbeteren. Iedereen heeft recht op goede zorg en dankzij deze wet(ten) wordt dit blijvend gewaarborgd, omdat de Inspectie Gezondheidszorg continu toezicht houdt op de naleving hiervan. 

Wat kan onze gezondheidsrecht advocaat betekenen?

Uw rechten en plichten op het gebied van gezondheidsrecht kunnen zeer complex zijn en het is belangrijk om te weten wat u moet doen in het geval van een conflict. Onze gezondheidsrecht advocaat heeft een gedegen specialisatie in gezondheidsrecht en een brede kennis van de zorgbranche. Een geschil met de Inspectie Gezondheidszorg kan altijd voorkomen en in dergelijke gevallen is het verstandig om een ervaren advocaat te omarmen.

Gezondheidsrecht en sociale zekerheid

Sociaal zekerheidsrecht en gezondheidsrecht staan in veel situaties lijnrecht tegenover elkaar, maar worden nog wel eens door elkaar gehaald. Wanneer we spreken van sociale zekerheid dan beslaat dit rechtsgebied enkel alle soorten voorzieningen en uitkeringen, zoals arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Er kunnen binnen het gezondheidsrecht geschillen ontstaan over de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG).

Onze advocaten gezondheidsrecht

In de zorgsector zijn wij de beproefde partner van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Onze advocaten gezondheidsrecht adviseren en procederen op het gecompliceerde terrein van de publieke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij het aangaan en opzeggen van zorgovereenkomsten, over aansprakelijkheid binnen de zorg, de kwaliteit van de zorg, de organisatie van de zorgverlening en bij geschillen over zorgverzekeringen.

Plan een afspraak in met uw advocaat

Bevindt u zich in een situatie waarbij u de hulp van onze gezondheidsrecht advocaat nodig heeft? Laat het ons weten door ons contactformulier in te vullen en wij nemen spoedig contact met u op om uw situatie te bespreken.

Gezondheidsrecht gebieden

Onze Gezondheidsrecht specialisten

Niets gevonden.