Rechtsgebieden

Home > Rechtsgebieden

Welke rechtsgebieden zijn er? Wij leveren juridische dienstverlening op verschillende rechtsgebieden. Elk facet vraagt om specifieke kennis en aandacht, daarom beschikken wij enkel over uiterst gespecialiseerde advocaten. Zodanig dat wij u voor iedere rechtsvraag een moderne, vakkundige advocaat met een kennisspecialisatie kunnen bieden die volledig tot zijn recht komt in een specifiek juridisch vakgebied. Bent u op zoek naar een betrokken, ambitieuze en gespecialiseerde advocaat? Neem dan nu contact op met CKH Advocaten! Wij staan u graag bij!

ondernemersrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is continu in beweging, net als de zakelijke wereld en bedrijven om ons heen. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, vooral voor bedrijven en ondernemers. Een goede advocaat ondernemingsrecht speelt daarop in, anticipeert daarop. Een goede advocaat ondernemingsrecht beschouwt zichzelf als uw bedrijfsadvocaat. Hij kent uw bedrijf, denkt met u mee en coacht u waar dat nodig is.

Read More
bankrecht

Bankrecht & Financieringsrecht

De afgelopen jaren is op het gebied van financieel en bankrecht veel in ontwikkeling. Het financieel recht raakt iedereen. Zowel consumenten als ondernemers komen in aanraking met het financieel recht bij beleggingsproducten, kredietovereenkomsten en renteswaps. Een terrein waarop wij graag onze expertise inzetten, terwijl we ook ruime kennis hebben over vermogensbeheer en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld pand- en hypotheekrecht).

Read More
contractrecht

Contractenrecht & Algemene voorwaarden

Een contract (ook wel overeenkomst genoemd) komt tot stand wanneer een aanbod en de aanvaarding op elkaar aansluiten. Kortom, een contract regelt de rechtsverhouding tussen partijen. In het contractenrecht speelt niet alleen de totstandkoming een belangrijke rol, maar ook de uitleg, de geldigheid en naleving van een contract. Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mededingingsrecht en vastgoedrecht.

Read More
eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

Ondernemers hebben er vaak geen weet van, maar het intellectueel eigendom is doorgaans het meest waardevolle bezit van hun onderneming. Intellectueel eigendom (IE) is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto’s, software, kunst, vormgeving, design, modellen, merken, handelsnamen, knowhow en uitvindingen.

Read More
Privacyrecht en IT recht

Privacyrecht & IT-recht

Internet en privacy, het is soms een lastige combinatie. Persoonsgegevens worden online eenvoudig verzameld, zijn veel geld waard en kunnen, als gevolg van internetcriminaliteit, op straat belanden. Privacyrecht, IT-recht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming komen daarbij om de hoek kijken.

Read More
Media3

Mediarecht

Een foto plaatsen op social media, kijken naar een film in de bioscoop, een tijdschrift lezen: het heeft allemaal te maken met media en entertainment. Door de snelle ontwikkeling van internet en social media zijn het mediarecht en het entertainmentrecht belangrijker dan ooit tevoren. De opkomst van social media en de snelle technologische ontwikkelingen van internet zorgen er ook voor dat de manier waarop wordt omgegaan met media en entertainment blijvend is veranderd. Een filmpje is al snel gemaakt en op social media gedeeld, wat negatieve gevolgen kan hebben voor zowel particulieren als ondernemingen.

Read More
career 1

Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht ziet erop toe dat ondernemingen geen kartels vormen of misbruik maken van hun machtspositie om zo de concurrentie tegen te gaan. Concurrentie is belangrijk voor een vrije en innovatieve markt en gunstig voor de consument. Het is daarom verboden om afspraken te maken die de concurrentie geweld aan doen.

Read More
sportrecht

Sportrecht

CKH Advocaten is gespecialiseerd in het sportrecht. Onze sportrechtadvocaten staan u terzijde op alle gebieden die in het sportrecht belangrijk zijn. Wat de sportrechtadvocaten van CKH Advocaten zo uniek maakt, is hun vermogen om juridische procedures op topniveau te voeren en om helder en praktisch toepasbaar advies te geven. Dit vereist expertise, ervaring en inzicht.

Read More
incassorecht

Incassorecht

Elke ondernemer heeft te maken met openstaande facturen. Lastig, want het is voor ondernemers van belang om de cashflow constant te houden. Onze incassorecht advocaten staan u bij om openstaande facturen op een effectieve manier te incasseren. Een incasso-advocaat weet het juiste rechtsmiddel op het juiste moment toe te passen, want elke vordering of incasso kent een eigen achtergrond en aanpak.

Read More
arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied: de belangen van werkgever en werknemer staan vaak haaks op elkaar en de partijen hebben veelal te maken met het ontslagrecht. Werkgever en werknemer doen er dan ook goed aan om te kiezen voor duidelijke arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden of, bij een zzp’er, een overeenkomst van opdracht. In ieder geval helderheid vooraf over de inhoud van de samenwerking om kostbare en langdurige gerechtelijke procedures achteraf te voorkomen.

Read More
schaderecht

Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een veelzijdig rechtsgebied. In de kern gaat het meestal om een vergoeding van geleden schade. Soms is een ander verantwoordelijk voor de schade die iemand oploopt. Dan rijst de vraag of een schadevergoedingsplicht is ontstaan en zo ja, op wie én welk bedrag diegene moet vergoeden.

Read More
huurrecht

Huurrecht & Vastgoedrecht

Bij vastgoedrecht denkt u vast aan een geschil bij de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand. Vastgoedrecht behelst echter meer. Onze vastgoedadvocaten zijn namelijk ook gespecialiseerd in het bouwrecht en ze staan Verenigingen van Eigenaren (VvE) bij in geschillen binnen de VvE en bij het opstellen van huishoudelijke reglementen.

Read More
aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Steeds meer opdrachten worden vergund door aanbesteding. De overheid is daartoe vaak verplicht op basis van de aanbestedingswet en ook steeds meer commerciële partijen gaan over tot het uitschrijven van een aanbesteding. Aangezien de Europese en nationale regelgeving op het vlak van aanbesteding complex is, is het verstandig u door een advocaat aanbestedingsrecht te laten adviseren en begeleiden, zowel bij opstellen van een aanbesteding als bij inschrijven erop.

Read More
bestuursrecht

Bestuursrecht

Alle handelingen en besluiten van bestuursorganen ten opzichte van natuurlijke en rechtspersonen: daarop heeft het bestuursrecht betrekking. Neemt de gemeente bijvoorbeeld een besluit waarin u zich niet kunt vinden, dan kunt u daartegen vaak bezwaar aantekenen. Onze advocaten op het gebied van bestuursrecht adviseren u en staan u bij in procedures ten overstaan van bestuursorganen.

Read More
familierecht

Personenrecht & Familierecht

(Echt)scheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, boedelverdeling, omgangsregelingen en alimentatie: dat regelt het personen- en familierecht. Het zijn zaken die mensen zeer persoonlijk raken en waar te midden van uiteenlopende emoties rationele beslissingen moeten worden genomen. In zo’n situatie is het prettig te kunnen vertrouwen op de expertise van onze familierecht advocaten.

Read More
pexels photo

Jeugdrecht

In het jeugdrecht gaat het om uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en het bijzonder curatorschap. Een advocaat met de specialisatie jeugdrecht staat ouders bij waarvan het minderjarig kind onder toezicht wordt gesteld en/of uit huis worden geplaatst. De gevolgen van een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing zijn veelal ingrijpend voor alle betrokken partijen. Er zijn tal van vragen waar u antwoord op wenst. Een jeugdrechtadvocaat van CKH-Advocaten kan u in dit proces begeleiden, adviseren en bijstaan.

Read More
familierecht

Burenrecht

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het burenrecht. In tv-programma’s als De Rijdende Rechter gaat het regelmatig over kwesties rond het burenrecht: onenigheid over bomen en struiken (beplanting) die niet tot de juiste hoogte gesnoeid zijn, discussie over het recht van overpad of over het feit dat buren op of over de erfgrens hebben gebouwd.

Read More
sportrecht

Gezondheidsrecht

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector in onze samenleving waarin veel rechtsvragen zich voordoen. Niet alleen rechtsvragen ten aanzien van de positie van patiënten, hulpverleners en zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Read More

Wat zijn rechtsgebieden?

In de wereld van het gerecht komen er tal van situaties voor die elk op zich vragen om een ander rechtsgebied. We beantwoorden daarom de vraag: wat zijn rechtsgebieden exact? Rechtsgebieden zijn in feite het werkterrein of het praktijkgebied van de gespecialiseerde advocaat. Elke advocaat heeft een kennisspecialisatie van een bepaald soort recht, dit heet dan zijn of haar rechtsgebied. Deze zijn onderverdeeld in diverse takken van het gerecht, omdat zij dusdanig omvangrijk zijn dat hier specialisatie voor vereist is. Dit noemen wij rechtshulp op maat. Bij CKH Advocaten bent u aan het juiste adres voor zeer uitgebreide juridische dienstverlening.

Welke rechtsgebieden zijn er?

Wanneer u op zoek bent naar een specialist in een bepaald rechtsgebied kunt u te allen tijde op CKH Advocaten rekenen. Onze advocaten zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun specifieke rechtsgebied en zullen u tijdig hierover informeren waar nodig. Alle verschillende rechtsgebieden eigenen zich diverse rechtsvormen toe. Elk soort recht kent namelijk zijn eigen wetten, regels, normen en waarden. Hier weet onze advocaat in kwestie te allen tijde raad mee. Wij kennen de kleine lettertjes en weten van wanten, waardoor we altijd een geschikte advocaat aan u kunnen toewijzen.

Een overzicht van al onze rechtsgebieden treft u hieronder. Klik op het rechtsgebied waar u hulp en/of ondersteuning bij nodig hebt en u komt direct op de juiste pagina. Daar ziet u ook gelijk welke advocaten wij voor u ter beschikking hebben om u te ondersteunen. Komt u er niet helemaal uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste advocaat voor uw vraagstuk.

Onder welk rechtsgebied valt mijn vraag?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een rechtsvraag heeft en niet weet onder welke tak u deze moet plaatsen. Enkele rechtsvormen lijken wellicht op elkaar, hiermee helpen wij u. CKH Advocaten kan u bijstaan met alle soorten vragen, dus ook onder welke rechtsgebied uw kwestie valt. Voordat u een afspraak met ons maakt hoeft u dit nog niet te weten. Wij gaan samen met u in gesprek om tot een passende advocaat te komen met een specialisatie in uw specifieke rechtsgebied. Blijkt uit onze kennismaking dat uw rechtsvraag om meer expertise vraagt van andere rechtsgebieden? In dat geval zullen wij tevens een advocaat inschakelen die u ook op dat gebied passend kan ondersteunen.

Rechtshulp nodig? Neem vandaag nog contact op!

Wilt u een afspraak met een van onze advocaten, omdat u dringend advies wenst over een bepaalde kwestie? Wij raden u aan om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Hiervoor kunt u middels ons contactformulier aangeven wat uw situatie is en wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren. Wij danken u alvast voor het contacteren van CKH Advocaten!

Bel ons direct! 072 511 40 32