Arbeidsrecht

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht

AUTOMATIC HEADING

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied: de belangen van werkgever en werknemer staan vaak haaks op elkaar en de partijen hebben veelal te maken met het ontslagrecht. Werkgever en werknemer doen er dan ook goed aan om te kiezen voor duidelijke arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden of, bij een zzp’er, een overeenkomst van opdracht. In ieder geval helderheid vooraf over de inhoud van de samenwerking om kostbare en langdurige gerechtelijke procedures achteraf te voorkomen. Onderwerpen als concurrentiebeding, ontslag op staande voet, ontslagvergoeding, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst zijn veel voorkomende onderwerpen binnen het arbeidsrecht en ontslagrecht en staan centraal bij een geschil tussen werkgever en werknemer.

Arbeidsrecht is meer

Arbeidsrecht is nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van een re-integratietraject en de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, maar ook de advisering in geschillen over het disfunctioneren van een werknemer. Verder zien wij veel vraag naar het ondersteunen van een ondernemingsraad en het uitvoeren van een due diligence in het kader van een fusie of overname. Ook het begeleiden van een (collectieve) ontslagprocedure voor werkgevers om bedrijfseconomische redenen of een andere dringende reden, zoals diefstal of fraude.

Uw advocaat arbeidsrecht

In de afgelopen jaren zijn bepaalde zaken binnen het arbeidsrecht steeds belangrijker geworden. Voorbeelden zijn de betekenis en uitwerking van een cao, aanpassingen of wijzigingen van arbeidsvoorwaarden en de arbeidsrechtelijke gevolgen bij een fusie en overname. Zaken waarin wij, CKH advocaten, zeer ervaren en bedreven zijn. Daarnaast kan het arbeidsrecht en ontslagrecht ook betrekking hebben op geschillen met uitkeringsinstanties, zoals het UWV of de gemeente, ten aanzien van een ontslagaanvraag of een bezwaarschriftprocedure. Voor onze arbeidsrecht advocaten staan daarbij altijd de arbeidsrelatie en het belang van u als klant centraal.

Arbeids- & Opdrachtovereenkomst

AUTOMATIC HEADING Elke ondernemer heeft te maken met openstaande facturen. Lastig, want het is voor ondernemers van belang om de cashflow constant te houden. Onze incassorecht advocaten staan u bij om openstaande facturen op een

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

AUTOMATIC HEADING Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een werkgever en een werknemer kunnen onder omstandigheden – door bijvoorbeeld een conflict of reorganisatie – samen tot overeenstemming komen om het dienstverband te beëindigen, waarbij een werknemer zijn of haar recht op

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen

AUTOMATIC HEADING Arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in een arbeidsovereenkomst, en/of personeelsreglementen zijn afspraken tussen werkgever en werknemer waaruit bepaalde rechten en of plichten over en weer voortvloeien. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de hoogte

Lees meer

Arbeidsconflict

AUTOMATIC HEADING Een arbeidsconflict is een aan werk gerelateerd conflict tussen werkgever en werknemer. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en dat kan behoorlijke impact hebben op de werksfeer. Een arbeidsconflict kan verschillende oorzaken

Lees meer

Ontslagrecht

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) op het gebied van het ontslagrecht ingevoerd. Deze wet zou voor een versoepeling van het ontslagrecht zorgen. Onze advocaten op het gebied van het

Lees meer

OR & Medezeggenschap

AUTOMATIC HEADING Een werkgever kan op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), ook wel Wet ondernemingsraad genoemd, worden verplicht een ondernemingsraad in te stellen als hij meer dan vijftig werknemers in dienst heeft.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie

AUTOMATIC HEADING Gaandeweg een dienstverband is het mogelijk dat een werknemer ziek wordt. Soms houdt dit voor langere tijd aan en komt de persoon in kwestie terecht in de ziektewet. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken

Lees meer

Reorganisatie & Overname

AUTOMATIC HEADING Zowel in goede als slechte economische tijden komen begrippen als reorganisatie en bedrijfsovername veelvuldig voorbij. Bij een reorganisatie wil de ondernemer zijn onderneming op een andere manier voortzetten, bij een bedrijfsovername gaat de

Lees meer

Sociaal Zekerheidsrecht

AUTOMATIC HEADING Het sociaal zekerheidsrecht in Nederland heeft enerzijds betrekking op de volksverzekeringen en anderzijds op de werknemersverzekeringen. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de AOW en de Zorgverzekeringswet, voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de WW, WIA, ZW,

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32