Burenrecht

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het burenrecht. In tv-programma’s als De Rijdende Rechter gaat het regelmatig over kwesties rond het burenrecht: onenigheid over bomen en struiken (beplanting) die niet tot de juiste hoogte gesnoeid zijn, discussie over het recht van overpad of over het feit dat buren op of over de erfgrens hebben gebouwd. Als u een meningsverschil of conflict heeft met de buren en u komt er gezamenlijk niet uit, dan is het verstandig een advocaat burenrecht in te zetten. Twistpunten hoeven dan niet uit te monden in langslepende conflicten, want uw advocaat burenrecht van CKH Advocaten zorgt voor een snelle afhandeling.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Rechtsgebieden burenrecht

Buren kunnen vanwege diverse redenen met elkaar in conclaaf komen over bepaalde zaken. Soms ligt er te veel rotzooi rondom de woning van de buurman, maar er kan ook sprake zijn van een heg die over de schutting van de andere buren groeit. Overlast van buren is hoe dan ook nooit gewenst. Diverse rechtsgebieden binnen het burenrecht beschrijven welke rechten en plichten u heeft. Wij informeren u hier graag over.

Erfafscheiding

Een schutting, haag of bomenrij op de erfgrens plaatsen kan, in samenspraak met de buren. Maar wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een schutting, haag of bomenrij op de erfgrens en wie draagt de kosten hiervoor? Problemen of discussies over de erfafscheiding komen vaak voor. Het burenrecht verschaft duidelijkheid. Een burenrecht advocaat heeft de expertise om u te kunnen inlichten over uw rechten en plichten binnen dit recht.

Erfdienstbaarheid

Eén van de rechtsgebieden binnen het burenrecht beschrijft de erfdienstbaarheid. Veel discussies tussen buren hebben betrekking op deze erfdienstbaarheid. Is hier sprake van, dan mogen buren gebruik maken van de grond van een ander. Recht van overpad is het meest bekende voorbeeld van erfdienstbaarheid. Het is het recht om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders, bijvoorbeeld door erover te lopen of te rijden. Er zijn mogelijkheden om het recht van overpad te wijzigen of op te heffen.

Het kan ook zijn dat uw buren of derden eigenaar zijn geworden van een stukje van uw grond door middel van verjaring, te goeder trouw dan wel te kwader trouw. Er is dan een erfdienstbaarheid gevestigd, maar kunt u nog van deze erfdienstbaarheid afkomen en wat zijn de geldende verjaringstermijnen? Er bestaan talloze situaties die afhankelijk zijn van deze rechten. Onze burenrecht advocaat kan u hierover duidelijkheid verschaffen.

Overlast

Overlast van buren kan in allerlei vormen voorkomen. Als de buren een feestje hebben en daarmee veel overlast veroorzaken, maar u kunt ook overlast van buren ervaren door de dagelijkse geluiden. Loopt uw buur dagelijks stampvoetend door de woning boven, naast of onder u? Bij dergelijke klachten is het goed om te weten welke rechten en plichten u als buren heeft. Overschrijden uw buren een bepaald aantal decibel, vastgelegd in de wet, dan staat u bijvoorbeeld meer in uw recht. Zo zijn er talloze zaken waarover onze burenrecht advocaat u goed kan adviseren.

Uw advocaat burenrecht

Twijfelt u erover om in discussie te gaan met uw buren, omdat u een slechte relatie met uw buren heeft of, omdat u niet zeker weet welke rechten en plichten u heeft? Onze advocaten burenrecht hebben veel ervaring met burengeschillen en weten met hun gedegen wetskennis en menselijke ervaring hoe ze deze zaken het meest effectief kunnen aanvliegen. Beter een goede buur dan een verre vriend, zegt het Oudhollandse spreekwoord. Neem daarom eenvoudig contact met ons op voor een adviesgesprek!

Burenrecht gebieden

Onze Burenrecht specialisten