Burenrecht

Home > Rechtsgebieden > Burenrecht

AUTOMATIC HEADING

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het burenrecht. In tv-programma’s als De Rijdende Rechter gaat het regelmatig over kwesties rond het burenrecht: onenigheid over bomen en struiken (beplanting) die niet tot de juiste hoogte gesnoeid zijn, discussie over het recht van overpad of over het feit dat buren op of over de erfgrens hebben gebouwd. Als u een meningsverschil of conflict heeft met de buren en u komt er gezamenlijk niet uit, dan is het verstandig een advocaat burenrecht in te zetten. Twistpunten hoeven dan niet uit te monden in langslepende conflicten, want uw advocaat burenrecht van CKH Advocaten zorgt voor een snelle afhandeling.

Erfafscheiding

Een schutting, haag of bomenrij op de erfgrens plaatsen kan, in samenspraak met de buren. Maar wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een schutting, haag of bomenrij op de erfgrens en wie draagt de kosten hiervoor? Het burenrecht verschaft duidelijkheid.

Erfdienstbaarheid

Veel discussies tussen buren hebben betrekking op erfdienstbaarheid. Bij erfdienstbaarheid mogen anderen gebruik maken van de grond van een ander. Recht van overpad is het meest bekende voorbeeld van erfdienstbaarheid. Het is het recht om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders, bijvoorbeeld door erover te lopen of te rijden. Er zijn mogelijkheden om het recht van overpad te wijzigen of op te heffen.

Het kan ook zijn dat uw buren of derden eigenaar zijn geworden van een stukje van uw grond door middel van verjaring, te goeder trouw dan wel te kwader trouw. Er is dan een erfdienstbaarheid gevestigd, maar kunt u nog van deze erfdienstbaarheid afkomen en wat zijn de geldende verjaringstermijnen?

Overlast

Overlast van buren kan in allerlei vormen voorkomen. Als de buren een feestje hebben en daarmee veel overlast veroorzaken, is het goed om te weten welke rechten en plichten u als buren heeft.

Uw advocaat burenrecht

Beter een goede buur dan een verre vriend, zegt het Oudhollandse spreekwoord. Onze advocaten burenrecht hebben veel ervaring met burengeschillen en weten met hun gedegen wetskennis en menselijke ervaring hoe ze deze zaken het meest effectief kunnen aanvliegen.

Recht van Overpad

AUTOMATIC HEADING Het recht van overpad is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Recht van overpad houdt bijvoorbeeld in dat uw buren danwel derden toestemming hebben om over uw grond te lopen of te rijden. Of andersom:

Lees meer

Erfgrens

Erfgrens en erfafscheiding De erfgrens tussen twee percelen kan bij buren voor de nodige problematiek zorgen. Er worden veel procedures gevoerd om de precieze erfgrens te laten vastleggen. Doorgaans is de erfgrens vastgelegd in het

Lees meer

Beplanting

AUTOMATIC HEADING Beplanting in tuinen kan een punt van discussie zijn tussen buren. Als planten en bloemen van uw buren in de lente in volle bloei staan, kunt u daarvan genieten, maar het ook zijn

Lees meer

Overlast

AUTOMATIC HEADING Iedereen heeft wel eens overlast van zijn buren. Zeker als de buren een feestje geven, kan sprake zijn van geluidsoverlast door muziek. Maar wat is toelaatbaar? Veroorzaken de buren wekelijks geluidsoverlast door muziek,

Lees meer

Erfdienstbaarheid

AUTOMATIC HEADING Veel mensen denken bij erfdienstbaarheid vooral aan het recht van overpad, maar het omvat meer. U kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken over een verbod om een gastenverblijf te bouwen in de tuin of

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. B.F. Mulder

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. P. Thole

JURIDISCH MEDEWERKER

Bel ons direct! 072 511 40 32