Aanbestedingsrecht

Steeds meer opdrachten worden vergund door aanbesteding. De overheid is daartoe vaak verplicht op basis van de aanbestedingswet en ook steeds meer commerciële partijen gaan over tot het uitschrijven van een aanbesteding. Aangezien de Europese en nationale regelgeving op het vlak van aanbesteding complex is, is het verstandig u door een advocaat aanbestedingsrecht te laten adviseren en begeleiden, zowel bij opstellen van een aanbesteding als bij inschrijven erop. Of u nu een aanbestedende dienst bent of een inschrijver op de aanbesteding: uw advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten begeleidt u op alle fronten.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Wat is aanbestedingsrecht?

Het aanbestedingsrechts kent raakvlakken met het mededingingsrecht en het staatssteunrecht. Het is echter wel een ingewikkeld rechtsgebied waarbij men vaak terugvalt op de drie beginselen: 1) het gelijkheidsbeginsel, 2) het transparantiebeginsel en 3) het objectiviteitsbeginsel. Juist omdat het een ingewikkeld rechtsgebied is, is het belangrijk dat u een advocaat aan uw zijde heeft die er alles vanaf weet.

De beginselen van het aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht kent drie beginselen:

Het gelijkheidsbeginsel

Op basis van dit beginsel dienen alle inschrijvers als gelijken behandeld te worden. Men mag dus niet subjectief onderscheid maken tussen partijen. Objectieve en meetbare eisen mogen wel gesteld worden.

Het transparantiebeginsel

Op basis van dit beginsel dient de gehele aanbestedingsprocedure transparant te zijn. Eenieder moet de aanbesteding kunnen controleren. De aanbestedende dienst moet tevens kunnen bewijzen dat de gehele aanbesteding voldoet aan alle geldende eisen.

Het objectiviteitsbeginsel

Op basis van dit beginsel dient elke aanbestedende dienst objectief op te treden. De inschrijving moet op een objectieve manier worden beoordeeld en moet bovendien controleerbaar zijn.

Onze advocaten zijn zeer bedreven in het aanbestedingsrecht en kunnen u van a tot z bijstaan in het proces.

Bent u aanbestedende dienst?

Het aanbestedingsrecht was in beginsel van toepassing op aanbestedende diensten zoals provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen, zoals (academische) ziekenhuizen en universiteiten. Intussen kunnen ook private ondernemingen onder bepaalde voorwaarden dergelijke aanbestedingen uitschrijven.

Met expliciete kennis van onder meer aanbestedingsdocumenten en de (Europese) aanbestedingsregelgeving staat een advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten u bij tijdens het gehele aanbestedingstraject.

Onze advocaat bij inschrijving

Onze advocaten aanbestedingsrecht adviseren u bij het opstellen van de inschrijving, zodat deze voldoen aan de gestelde vereisten. Is de keuze niet op uw inschrijving gevallen en bent u het daarmee niet eens? Het is dan evident om snel en op de juiste wijze te reageren en desnoods een procedure aanhangig te maken, zodat u mogelijk alsnog de aanbesteding vergund krijgt. Ook dan helpen onze advocaten aanbestedingsrecht u. Datzelfde geldt als de gunning niet blijkt te voldoen aan de toets van de drie beginselen die gelden bij aanbestedingsrecht: het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het objectiviteitsbeginsel. In dat geval is het verstandig om de advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten in te schakelen.

Advocaat aanbestedingsrecht

Wilt u zich inschrijven voor een aanbesteding of bent u het niet eens met de uitslag van een aanbesteding? Onze advocaat aanbestedingsrecht kent de (inter)nationale wet- en regelgeving tot in detail, voorziet u van advies en staat u zo nodig bij. Neem hiervoor contact met ons op en we bekijken samen uw zaak.

Aanbestedingsrecht gebieden

Onze Aanbestedingsrecht specialisten