Aanbestedingsrecht

Home > Rechtsgebieden > Aanbestedingsrecht

AUTOMATIC HEADING

Steeds meer opdrachten worden vergund door aanbesteding. De overheid is daartoe vaak verplicht op basis van de aanbestedingswet en ook steeds meer commerciële partijen gaan over tot het uitschrijven van een aanbesteding. Aangezien de Europese en nationale regelgeving op het vlak van aanbesteding complex is, is het verstandig u door een advocaat aanbestedingsrecht te laten adviseren en begeleiden, zowel bij opstellen van een aanbesteding als bij inschrijven erop. Of u nu een aanbestedende dienst bent of een inschrijver op de aanbesteding: uw advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten begeleidt u op alle fronten.

Bent u aanbestedende dienst?

Het aanbestedingsrecht was in beginsel van toepassing op aanbestedende diensten zoals provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen, zoals (academische) ziekenhuizen en universiteiten. Intussen kunnen ook private ondernemingen onder bepaalde voorwaarden dergelijke aanbestedingen uitschrijven.

Met expliciete kennis van onder meer aanbestedingsdocumenten en de (Europese) aanbestedingsregelgeving staat een advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten u bij tijdens het gehele aanbestedingtraject.

Onze advocaat bij inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor een aanbesteding of bent u het niet eens met de uitslag van een aanbesteding? Onze advocaat aanbestedingsrecht kent de (inter)nationale wet- en regelgeving tot in detail, voorziet u van advies en staat u zo nodig bij.

Onze advocaten aanbestedingsrecht adviseren u bij het opstellen van de inschrijving, zodat deze voldoen aan de gestelde vereisten. Is de keuze niet op uw inschrijving gevallen en bent u het daarmee niet eens? Het is dan evident om snel en op de juiste wijze te reageren en desnoods een procedure aanhangig te maken, zodat u mogelijk alsnog de aanbesteding vergund krijgt. Ook dan helpen onze advocaten aanbestedingsrecht u. Datzelfde geldt als de gunning niet blijkt te voldoen aan de toets van de drie beginselen die gelden bij aanbestedingsrecht: het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het objectiviteitsbeginsel. In dat geval is het verstandig om de advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten in te schakelen.

Aanbesteding

AUTOMATIC HEADING Advies bij inschrijving op aanbesteding Met grote regelmaat ontstaan problemen bij een aanbesteding. In sommige gevallen is de aanbesteding onduidelijk of zelfs niet in overeenstemming met de regels en in andere gevallen heeft

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. A.M. Thomas

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32