Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht ziet erop toe dat ondernemingen geen kartels vormen of misbruik maken van hun machtspositie om zo de concurrentie tegen te gaan. Concurrentie is belangrijk voor een vrije en innovatieve markt en het is gunstig voor de consument. Het is daarom verboden om afspraken te maken die de concurrentie geweld aan doen. Het mededingingsrecht moet immers voorkomen dat de concurrentie wordt beperkt of vervalst door afspraken tussen ondernemingen (kartel) of misbruik wordt gemaakt van de machtspositie van grote en sterke ondernemingen.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Wat is het mededingingsrecht?

In de duidelijkste definitie van het begrip heeft mededingingsrecht betrekking op de concurrentie. Het is bij de wet verboden om een monopolypositie te hebben op het gebied van productie en ontwikkeling. Het mededingingsrecht is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet kunnen samenspannen om de concurrentie uit te schakelen. Onder het mededingingsrecht vallen onder andere het kartelverbod en het misbruikverbod.

Om een voorsprong te krijgen en te behouden op concurrenten zoeken veel ondernemers de grenzen van het mededingingsrecht op. Veel ondernemers weten echter niet dat zij de

mededingingswet overtreden. Wilt u weten in hoeverre uw onderneming zich aan het mededingingsrecht houdt of heeft u schade opgelopen via andere partijen? Laat onze advocaten u helpen. Neem contact met ons op.

Het Europees mededingingsrecht

Het Europees mededingingsrecht heeft te maken met de Europese wet- en regelgeving op het gebied van het mededingingsrecht. Dit betekent dat u met alle Europese landen rekening dient te houden wanneer u zich op de markt begeeft. Het mededingingsrecht komt van oorsprong uit de Verenigde Staten, waar grote bedrijven zich schuldig maakten aan manipulatie van de media om een machtspositie te behouden. Omstreeks 1957 nam de Europese Unie het mededingingsrecht over in een eigen verdrag.

Blijf binnen de grenzen van het mededingingsrecht

Het in strijd handelen met het mededingingsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt worden aangeschreven door een concurrent of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM richt zich niet alleen op grote multinationals, maar ook op kleinere ondernemingen. Het is daarom van groot belang dat u binnen de grenzen blijft van het mededingingsrecht.

Uw mededingingsrecht advocaat

Heeft u zelf schade geleden als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht door uw concurrent? Of wilt u er zeker van zijn dat u zelf niet de mededingingsregels overtreedt? Het team van CKH Advocaten geeft aan wat de grenzen zijn van het mededingingsrecht om zo boetes en claims te voorkomen. We nemen hierin een adviserende rol aan en kunnen u precies vertellen in hoeverre u zich aan het mededingingsrecht houdt. Wanneer u schade heeft opgelopen, dan kunnen we eventueel voor u procederen.

De in het mededingingsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH adviseren en begeleiden u onder meer bij:

  • procedures bij boeteoplegging door de ACM of de Europese Commissie (EC);
  • opstellen van beleid om boetes te voorkomen;
  • opstellen en controleren van (selectieve) distributieovereenkomsten;
  • begeleiden van fusies en overnames en aanmelding bij de ACM en de EC.

Neem contact met ons op om uw zaak te bespreken en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Mededingingsrecht gebieden

Onze Mededingingsrecht specialisten