Bestuursrecht

Home > Rechtsgebieden > Bestuursrecht

AUTOMATIC HEADING

Alle handelingen en besluiten van bestuursorganen ten opzichte van natuurlijke en rechtspersonen: daarop heeft het bestuursrecht betrekking. Neemt de gemeente bijvoorbeeld een besluit waarin u zich niet kunt vinden, dan kunt u daartegen vaak bezwaar aantekenen. Onze advocaten op het gebied van bestuursrecht adviseren u en staan u bij in procedures ten overstaan van bestuursorganen. Laat u zich tijdig en correct informeren, want de Algemene Wet Bestuursrecht is zeer rigide als het om termijnen gaat. Reageert u te laat, dan is de kans groot dat uw bezwaar niet wordt meegenomen, terwijl u misschien wel een legitiem bezwaar heeft.

Advies van uw bestuursrecht advocaat

Onze bestuursrecht advocaten adviseren u onder andere op het gebied van bestemmingsplannen en het indienen van uw omgevingsvergunning, zodat u snel en binnen een korte termijn over uw vergunning beschikt. Daarnaast komt het voor dat een bestuursorgaan overgaat tot handhaving, omdat men van mening is dat u zich niet aan de regels houdt. U wordt dan vaak in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Onze bestuursrecht advocaten stellen deze zienswijze voor u op, zodat het bestuursorgaan mogelijk niet overgaat tot het nemen van een besluit. Mocht dat onverhoopt wel het geval zijn en u bent het er niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen. Ook op dat gebied kunnen onze bestuursrecht advocaten u goed adviseren en bijstaan.

Bestuursrecht laat zich dus kenmerken door tal van zaken. Zijn het (voorgenomen) besluiten waar u het niet mee eens bent? Onze bestuursrecht advocaten staan u bij om het bestuursorgaan tot een ander besluit te bewegen. Onze advocaten geven graag advies op al hetgeen betrekking heeft op bestuursrecht.

Uw advocaat bestuursrecht

Neemt u eens contact op met een van onze bestuursrechtspecialisten om u goed te laten informeren.

Ruimtelijke Ordering

AUTOMATIC HEADING Ruimtelijke ordening vormt een omvangrijk deel van het omgevingsrecht. Denk bij ruimtelijke ordening aan de regels omtrent bouwen, maar ook waar u mag bouwen en of het specifieke gebruik van het object ook

Lees meer

Vergunningen

AUTOMATIC HEADING Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Wilt u een verbouwing uitvoeren? In veel gevallen is een vergunning nodig. Wilt u een bedrijf starten en huurt u een

Lees meer

Bezwaarschrift & Zienswijzen

AUTOMATIC HEADING Wordt u geconfronteerd met ofwel handhaving van het bestemmingsplan ofwel een voornemen tot weigering van een aangevraagde vergunning om te mogen bouwen? In de meeste gevallen mag u dan een zienswijze indienen. En

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32