Bestuursrecht

Home > Rechtsgebieden > Bestuursrecht

AUTOMATIC HEADING

Alle handelingen en besluiten van bestuursorganen ten opzichte van natuurlijke en rechtspersonen: daarop heeft het bestuursrecht betrekking. Neemt de gemeente bijvoorbeeld een besluit waarin u zich niet kunt vinden, dan kunt u daartegen vaak bezwaar aantekenen. Onze advocaten op het gebied van bestuursrecht adviseren u en staan u bij in procedures ten overstaan van bestuursorganen. Laat u zich tijdig en correct informeren, want de Algemene Wet Bestuursrecht is zeer rigide als het om termijnen gaat. Reageert u te laat, dan is de kans groot dat uw bezwaar niet wordt meegenomen, terwijl u misschien wel een legitiem bezwaar heeft.

Advies van uw bestuursrecht advocaat

Onze bestuursrecht advocaten adviseren u onder andere op het gebied van bestemmingsplannen en het indienen van uw omgevingsvergunning, zodat u snel en binnen een korte termijn over uw vergunning beschikt. Daarnaast komt het voor dat een bestuursorgaan overgaat tot handhaving, omdat men van mening is dat u zich niet aan de regels houdt. U wordt dan vaak in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Onze bestuursrecht advocaten stellen deze zienswijze voor u op, zodat het bestuursorgaan mogelijk niet overgaat tot het nemen van een besluit. Mocht dat onverhoopt wel het geval zijn en u bent het er niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen. Ook op dat gebied kunnen onze bestuursrecht advocaten u goed adviseren en bijstaan.

Bestuursrecht laat zich dus kenmerken door tal van zaken. Zijn het (voorgenomen) besluiten waar u het niet mee eens bent? Onze bestuursrecht advocaten staan u bij om het bestuursorgaan tot een ander besluit te bewegen. Onze advocaten geven graag advies op al hetgeen betrekking heeft op bestuursrecht.

Uw advocaat bestuursrecht

Neemt u eens contact op met een van onze bestuursrechtspecialisten om u goed te laten informeren.

Ruimtelijke Ordering

AUTOMATIC HEADING Ruimtelijke ordening vormt een omvangrijk deel van het omgevingsrecht. Denk bij ruimtelijke ordening aan de regels omtrent bouwen, maar ook waar u mag bouwen en of het specifieke gebruik van het object ook

Lees meer

Vergunningen

AUTOMATIC HEADING Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Wilt u een verbouwing uitvoeren? In veel gevallen is een vergunning nodig. Wilt u een bedrijf starten en huurt u een

Lees meer

Bezwaarschrift & Zienswijzen

AUTOMATIC HEADING Wordt u geconfronteerd met ofwel handhaving van het bestemmingsplan ofwel een voornemen tot weigering van een aangevraagde vergunning om te mogen bouwen? In de meeste gevallen mag u dan een zienswijze indienen. En

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. A.M. Thomas

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. P. Thole

Juridisch medewerker

Bel ons direct! 072 511 40 32