Sportrecht

Het sportrecht omvat een veelvoud aan rechtsgebieden die in de sport- en sponsoringmarkt een belangrijke rol spelen. In elke vorm van sport geraken sporters, zowel amateuristisch als professioneel verwikkeld in juridische rechtsvragen. Met name tegenwoordig steeds vaker in de topsport. Hierdoor staan grote financiële belangen en reputaties centraal. Voor deze juridische uitdagingen staat onze sportrechtadvocaat voor u klaar. Sportrecht is een afleiding tevens onderdeel van verenigingsrecht, intellectueel eigendomsrecht internationaal privaatrecht, arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht. De sportrechtadvocaat bij CKH Advocaten is in het bezit van parate ervaring en brede kennis op het gebied van sportrecht.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

In het sportrecht en bij sponsoring gaat het in het bijzonder om deze veelvoorkomende sportrechtvormen:

Uw sportrechtadvocaat: juridische procedures op topniveau

Complexe, essentiële juridische procedures zijn voor onze sportrechtadvocaat niet vreemd. CKH Advocaten is gespecialiseerd in het sportrecht. Onze sportrechtadvocaten staan u terzijde op alle gebieden die in het sportrecht belangrijk zijn. Wat de sportrechtadvocaten van CKH Advocaten zo uniek maakt, is hun vermogen om juridische procedures op topniveau te voeren en om helder en praktisch toepasbaar advies te geven. Dit vereist expertise, ervaring en inzicht.

De sportrechtadvocaten weten bovendien dat voor iedere zaak maatwerk nodig is. Een sponsorovereenkomst voor een kleinere vereniging luidt anders dan de sponsorovereenkomst voor een grote Betaald Voetbal Organisatie. Een sportrechtadvocaat kan aangesteld worden voor arbeidsconflicten of contracten, maar ook om misdragingen aan de kaart te stellen. De sportrechtadvocaten weten daarom precies uw belangen te behartigen.

Wat doen de sportrechtadvocaten van CKH voor u?

U kunt op onze sportrechtadvocaat vertrouwen in elke sportrechtelijke situatie. De sportrechtadvocaten van CKH staan cliënten bij die actief zijn in uiteenlopende branches in de sportmarkt, zoals Betaald Voetbal Organisaties, individuele (professionele) sporters, sportverenigingen, bestuurders, (spelers)makelaars, adviseurs en sponsors. Wij adviseren en procederen over allerlei zaken, zoals:

  • Begeleiden van transfers;
  • Onderhandelen over en opstellen en beoordelen van arbeids-, spelers- en trainersovereenkomsten;
  • Onderhandelen over en het opstellen van sponsorcontracten;
  • Aansprakelijkheid bij letsel dat is ontstaan tijdens de sportbeoefening;
  • Opstellen en beoordelen van reglementen en statuten van sportverenigingen;
  • Doping-, arbitrage- en tuchtzaken voor onder meer het Instituut voor Sport en Recht (ISR), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overige sportbonden;
  • Aanvechten van stadionverboden.

Nationale en internationale reglementen van instanties en sportbonden worden steeds belangrijker. Onze sportadvocaat houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en spreekt veel met bonden, zoals de KNVB en NOC*NSF. Dit is noodzakelijk om de (sport)makelaars, clubs en sporters over alle zaken met betrekking tot sportrecht correct en volledig te kunnen adviseren. Belangrijke internationale transfers zijn voor de sportadvocaat van CKH tevens bekend terrein in de praktijk en op papier.

Sportrecht omtrent sponsorcontracten

Bij elke vorm van sport krijgt men te maken met sponsorcontracten. Deze zijn naast ruimschoots aanwezig binnen het sportrecht, tevens erg belangrijk. De afhankelijkheid van sponsorcontracten voor sportclubs, sporters en evenementen wordt steeds groter. Het leveren van een financiële tegenprestatie vanuit de sponsor is namelijk erg essentieel voor top- en amateursporters. Samen met onze sportrechtadvocaat kunt u bijvoorbeeld een sponsorcontract opstellen.

Een sponsorcontract wordt in den beginne vastgesteld op basis van twee aspecten: prestaties en tegenprestaties. Dit houdt in dat een sporter zich ten volste inzet om zijn voorbeeldfunctie optimaal te tonen en dat hij zijn prestaties op het gebied van sport volledig waarmaakt. Daarnaast support de sponsor de sporter of sportclub door middel van tegenprestaties als geldbedragen, diensten of kledij.

Tuchtrecht verbonden met sportrecht

Tuchtrecht omvat alle facetten van sportieve misdragingen. Een sporter kan op veel manieren in aanraking komen met deze tak van sportrecht, waaronder dopinggebruik, seksuele intimidatie, overtredingen van statutenbepaling, bond- of verenigingsregels overtreden. In elk geval van sportieve misdraging is het verstandig om direct uw sportadvocaat in te schakelen. Voor een sporter kan een dergelijk verwijt betekenen dat hij geschorst wordt, licenties worden ingetrokken of in hechtenis wordt genomen.

Stadionverboden als onderdeel van sportrecht

In het sportrecht kunt u ook te maken krijgen met stadionverboden. Wanneer dit het geval is kunnen er risico’s ontstaan, waaronder boetes en gevangenschap. Allerlei voorwaarden waar zowel sporters als supporters aan moeten voldoen staan geschreven en ongeschreven. Zo zijn provocaties en bedreigingen absoluut niet toegestaan en kunnen hier zware straffen op staan. Neem in dergelijke situaties altijd contact op met een sportadvocaat. CKH Advocaten biedt u een gespecialiseerde en ervaren stadionverbod advocaat, die u kan ondersteunen en adviseren in het juridische proces.

Zaakwaarneming door een sportrechtadvocaat

Voor een ervaren zaakwaarnemer kunt u bij CKH Advocaten terecht. De nationale- en internationale kennis van topsport en al haar aspecten, zijn onze advocaten alom bekend. Wij kunnen advies geven over belangrijke onderhandelingen, transfers, clubs en sponsoren. Wanneer u (dreigende) conflicten of geschillen heeft, kunt u het beste zo spoedig mogelijk een sportrechtadvocaat raadplegen. Heeft u vragen over een specifieke situatie of zakelijk voorstel? Neem gerust contact op, onze specialisten staan voor u klaar.

Sportrechtelijk advies nodig van een ervaren sportadvocaat? Contacteer ons

Wenst u advies van een ervaren sportadvocaat over een conflict? CKH Advocaten staat u terzijde. Onze advocaten maken graag tijd voor al uw rechtsvragen op het gebied van sportrecht. Door uw situatie zo compleet mogelijk te beschrijven in ons contactformulier, kunnen onze advocaten onderling bepalen welk sportrecht specialisme u nodig heeft.

Sportrecht gebieden

Onze Sportrecht specialisten