mr. J.M. Keizer (Johan)

Advocaat

Als advocaat heb je een unieke positie om individuen, groepen en organisaties te helpen met juridische vraagstukken. Je kan écht een verschil maken. Dat vind ik één van de mooie aspecten van dit vak.

Voordat ik aan mijn rechtenstudie begon was ik als speler van FC Volendam fulltime bezig met topsport. Die topsportmentaliteit heb ik meegenomen in mijn werk als advocaat. Ik ga in iedere zaak tot het gaatje om voor de cliënt het hoogst haalbare resultaat te bereiken. Daarbij probeer ik eerst altijd te bezien of partijen in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan ga ik een gerechtelijke procedure niet uit de weg. Ik communiceer gemakkelijk met cliënten en ben recht door zee, zodat cliënten weten waar zij aan toe zijn.

Johan is in 2019 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de afstudeerrichting Privaatrecht, met als specialisaties contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Tijdens en na zijn studie heeft hij de nodige ervaring opgedaan als griffier bij de rechtbank Amsterdam. Na bijna twee jaar werkzaam te zijn geweest als strafrechtadvocaat, heeft hij in 2021 de overstap gemaakt naar CKH Advocaten.

Johan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Letselschaderecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

A wise man will make more opportunities than he finds.

Francis Bacon

Gespecialiseerde rechtsgebieden