Medisch tuchtrecht

Home > Rechtsgebieden > Gezondheidsrecht > Medisch tuchtrecht

AUTOMATIC HEADING

Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij een speciale instantie (het Medisch Tuchtcollege), zoals het Regionaal Medisch Tuchtcollege of het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, beoordeelt of een arts of andere hulpverlener heeft gewerkt volgens de voor hem geldende professionele standaard. Andere hulpverleners zijn in dit kader fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, apothekers, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Klacht over medisch handelen

Heeft u een klacht over het medisch handelen van bijvoorbeeld een arts en is dit niet naar tevredenheid in overleg met de arts op te lossen? Dan kunt u het medisch handelen laten toetsen door het Medisch Tuchtcollege. Verklaart het Medisch Tuchtcollege de klacht gegrond, dan kan zij de volgende straffen opleggen: een waarschuwing, berisping, boete of schorsing en/of een doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register.

Uw advocaat gezondheidsrecht: voor zorgverleners én patiënten

Wij treden op voor zowel de klager als de betrokken arts of andere hulpverlener. Vindt u als patiënt bijvoorbeeld dat u bent benadeeld of dat u onrecht is aangedaan door een arts of andere hulpverlener? Of meent u als betrokken arts of andere hulpverlener dat u onterecht wordt aangesproken? De medisch tuchtrecht advocaten van CKH advocaten staan u graag bij.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32