Verdeling woning bij echtscheiding

echtscheiding geld verdelen

Bij een echtscheiding komen er tal van juridische en financiële kwesties om de hoek kijken. Alle gemeenschappelijke goederen moeten worden verdeeld, waaronder vaak ook de woning. In de afgelopen jaren zijn de woningen in Nederland fors in waarde gestegen. Voor veel huizenbezitters geldt dat de hypotheek lager is dan de marktwaarde van de woning, waardoor er sprake is van overwaarde. Een van de meest gestelde vragen bij echtscheidingen is of en zo ja, in welke verhouding deze overwaarde moet worden verrekend.

Allereerst moet worden nagegaan wie de eigendom heeft van de woning. Is de woning van beide echtgenoten gezamenlijk of van één van de echtgenoten in privé? Wanneer echtgenoten beiden eigenaar zijn van een woning kan het zo zijn dat de eigendomsverhoudingen ongelijk zijn. Zo kan de ene echtgenoot 40% van de woning bezitten en de andere echtgenoot 60%. Voor de bepaling van de eigendomsverhoudingen dient te worden teruggekeken naar de aankoop van de woning en naar de huwelijksverhouding.

Huwelijksregime

Is het huwelijk vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan is er in beginsel sprake van een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt bij de notaris. Dit geldt ook voor de woning, bij het aangaan van het huwelijk zijn de echtgenoten gezamenlijk eigenaar geworden, tenzij er middels huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen.

Bij een huwelijk na 1 januari 2028 is er in principe sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alle privébezittingen van vóór het huwelijk blijven in dat geval privé. Slechts hetgeen tijdens het huwelijk is verworven is gemeenschappelijk. Indien de woning door één van de echtgenoten in privé was aangekocht voorafgaand aan het huwelijk, dan valt de woning niet in de gemeenschap. De woning hoeft dat niet te worden verdeeld. Let op, er kan wel een vergoedingsplicht bestaan indien er tijdens het huwelijk aflossingen zijn gedaan op de hypothecaire lening met geld dat toebehoorde aan de gemeenschap.

Indien de woning door de echtgenoten gezamenlijk is aangekocht voorafgaand aan het huwelijk dient te worden gekeken naar de eigendomsverhoudingen. Het kan namelijk zo zijn dat bij ongelijke eigendomsverhoudingen voorafgaand aan het huwelijk er een wijziging van deze eigendomsverhoudingen heeft plaatsgevonden bij het sluiten van het huwelijk.

Overwaarde

Alvorens er kan worden overgegaan tot een verrekening van de (over)waarde van de woning dient eerst inzichtelijk te worden gemaakt welk bedrag er verrekend kan worden. Hiervoor dient de marktwaarde van de woning te worden vastgesteld. Dit kan door middel van een taxatierapport. Daarnaast dient er te worden gekeken of er een hypothecaire lening is aangegaan bij de aankoop van de woning en wat de huidige restschuld is. Pas dan kan een beslissing worden gemaakt of één van de echtgenoten de woning overneemt en de ander uitkoopt of dat de woning aan een derde zal worden verkocht en de overwaarde zal worden verdeeld.

Gelet op de complexiteit en de juridische haken en ogen die komen kijken bij de verdeling van een woning is het raadzaam om hieromtrent advies in te winnen.

Kunt u advies gebruiken bij de verdeling van de woning of bij uw echtscheiding? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten. Zij kunnen u adviseren over uw rechten en helpen bij de echtscheiding. Het is ook mogelijk om gezamenlijke juridische bijstand te krijgen, waarbij u samen met uw echtgenoot tot een echtscheiding kunt komen. Kijk voor onze voordelige pakketten op de website van ons dochter initiatief www.regelmijnscheiding.nl of neem contact op met onze familierechtadvocaten via nummer 072 – 011 77 09 of per e-mail: info@regelmijnscheiding.nl

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten