Auteursrecht: iemand gebruikt mijn foto’s. Wat kun je ertegen doen?

Inbreukclaim op internetplatformen. Wat kun je ertegen doen?

Internetplatformen zoals YouTube, Instagram en Facebook bieden gebruikers de mogelijkheid om foto’s en inhoud te plaatsen en te delen met anderen. Helaas kunnen de makers van media en de modellen die zij daarvoor gebruiken te maken krijgen met inbreuk op hun auteurs- en/of portretrechten door anderen die hun werk kopiëren en op deze platformen publiceren.

Gelukkig biedt het Nederlands recht verschillende mogelijkheden om op te treden tegen dergelijke auteurs- en portretrechtinbreuken. Bij auteursrechtschendingen kunnen auteursrechthebbenden bijvoorbeeld een staking van de inbreuk, een schadevergoeding en/of een winstafdracht eisen. Bij portretrechtschendingen kunnen de afgebeelde personen bijvoorbeeld een verbod op publicatie van het portret eisen en/of schadevergoeding vorderen. U kunt ook een zogenaamde ‘Notice-and-Takedown’ brief laten versturen naar het internetplatform waarop de inbreukmakende inhoud te zien is. Internetplatform zijn verplicht om, nadat zij op de hoogte zijn gebracht van onrechtmatige inhoud, deze inhoud terstond te verwijderen.

Maar wat gebeurt er als jij als gebruiker van een internetplatform zoals YouTube, Instagram en Facebook een onrechtvaardige auteursrechtclaim ontvangt? Dit kan gebeuren wanneer iemand ten onrechte beweert dat een video of foto op het platform inbreuk maakt op uw auteursrecht. In sommige gevallen worden deze claims automatisch gegenereerd door de technologie die door het platform wordt gebruikt om auteursrechtschendingen op te sporen. In andere gevallen worden deze claims handmatig ingediend door andere gebruikers.

Als je een onrechtvaardige auteursrechtclaim ontvangt van een internetplatform, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om dit aan te vechten. Ten eerste moet je de claim grondig onderzoeken en controleren of de claimant daadwerkelijk de auteursrechthebbende is. Als dit niet het geval is, kun je contact opnemen met het platform en bewijs leveren dat je de rechtmatige eigenaar van de inhoud bent. Als het platform overtuigd is van je bewering, kan het de claim intrekken en de inhoud herstellen.

Als het platform niet bereid is om de claim in te trekken, kunt U (of uw advocaat) een tegenbericht indienen bij het platform om de claim aan te vechten. In dit tegenbericht moet je uitleggen waarom je gelooft dat de claim onrechtvaardig is en bewijs leveren om je beweringen te ondersteunen. Het platform zal vervolgens de claimant informeren over je tegenbericht en hem of haar vragen om te bewijzen dat hij of zij daadwerkelijk de auteursrechthebbende is. Als de claimant niet binnen een bepaalde termijn reageert of geen bewijs levert, zal het platform de claim intrekken en de inhoud herstellen.

Als het platform de claim handhaaft en je nog steeds gelooft dat deze onrechtvaardig is, kun je juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om hierbij deskundige hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat, zoals CKH Advocaten. Zij kunnen je helpen om de claim aan te vechten en je bijstaan in eventuele juridische procedures.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met advocaat mr. Kees Meijer (meijer@ckh-advocaten.nl of 088 – 0117701.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten