De Veegwet contra de termijnen bij het vaststellen van de jaarrekening

Door de flexibilisering van het BV-recht is het voor BV’s waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn eenvoudiger om de jaarrekening vast te stellen.

Het bestuur van de vennootschap is verplicht binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 maanden. Na het opstellen van de jaarrekening heeft de algemene vergadering twee maanden de tijd de jaarrekening vast te stellen, waarna de jaarrekening binnen 8 dagen (maar uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar) moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Met de invoering van de flex-BV is bepaald dat in het geval dat alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur ook geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Het is dus niet meer nodig om met dezelfde personen als die de jaarrekening hebben ondertekend, nog een algemene vergadering te houden om de jaarrekening vast te stellen. Dit is slechts anders indien de statuten expliciet uitsluiten dat de ondertekening niet tevens de vaststelling inhoudt, maar de meeste statuten zijn op dit punt niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. Onbedoeld heeft dit echter tot gevolg dat de termijn van 8 dagen om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel aanvangt met het ondertekenen van de jaarrekening.  En een te late deponering kan aanleiding vormen om in de toekomst als bestuurder aangesproken te worden in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Deze onbedoelde consequenties zijn inmiddels ook doorgedrongen tot de regering, en de Minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel (de zogenoemde “Veegwet”) ingediend om de wet op dit punt te wijzigen. Deze wijziging is echter nog steeds in behandeling. Sterker nog; het aanvankelijke tekstvoorstel met betrekking tot het specifieke artikel 2:210 lid 5 BW is recent ingetrokken na Kamervragen zodat het nu wachten is op een nieuw tekstvoorstel met betrekking tot dit artikel.

Hoe dan ook; gezien de ophef die de onbedoelde verkorting van de deponeringstermijn heeft veroorzaakt, is de algemene verwachting dat het zo’n vaart allemaal niet zal lopen. Het is vrijwel zeker dat de wet op dit punt uiteindelijk wordt hersteld. Wel kan het belangrijk zijn nog eens kritisch naar uw statuten te kijken om te beoordelen of de statuten aansluiten bij de (nieuwe) flex-wetgeving en uw onderneming.

mr. E. Hoekstra

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten