De vervelende debiteur, wie kent hem niet!

U verricht werkzaamheden in opdracht en voor rekening van derden of levert goederen aan een relatie; het ondernemerschap van alle dag. Elke dag weer een nieuwe uitdaging!

Hoe divers het ondernemerschap ook is, u allen heeft in de praktijk op zeker te maken met debiteuren die niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat heeft niet alleen invloed op uw liquiditeitspositie, maar raakt ook uw ‘drive’ en humeur; zeker in het geval de debiteur na valse beloftes en loze toezeggingen u in de kou laat staan.

Wat dan te doen? Laat u het erbij zitten of onderneemt u dan toch actie? Wegen de kosten van een advocaat en van een gerechtelijke procedure op tegen het afschrijven van een vordering?

Bij geldvorderingen is een rechterlijke uitspraak een efficiënt en adequaat middel om druk te houden op uw debiteur. Met een vonnis in de hand kan de debiteur tot betaling worden gedwongen, eventueel nadat beslag op diens eigendommen is gelegd.

U zult wellicht denken: ‘da’s makkelijk praten, dan gaan de kosten voor de baten uit!’. Dat is – gedacht op korte termijn – mogelijk zo, maar wat als uw debiteur in de toekomst beter bij kas zit en bij uw debiteurenbeheer niet meer in beeld is?

In beginsel verjaart uw een vordering na verloop van vijf jaar. Als u de verjaring van uw vordering niet heeft gestuit, heeft u na betrekkelijk korte tijd – behalve een onbehaaglijk gevoel – niks. Een vonnis is evenwel 20 jaar geldig; gedurende die termijn is het opnieuw aanmanen of sommeren tot betaling geen vereiste voor het voortbestaan van uw vorderingsrecht.

De aan de rechtbank verschuldigde griffierechten liegen er vandaag de dag niet om. Vaak bestaat er dan ook een financiële drempel om een advocaat in te schakelen en bij de rechter een vonnis te halen. Goed ondernemerschap brengt evenwel met zich mee dat ook daarover wordt nagedacht en een prijsafspraak met uw advocaat kan worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Th.C.J. Kaandorp op nummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1) of e-mailen naar kaandorp@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten