Een extra vergoeding bij een ontslag op staande voet?

Wat zijn eigenlijk je rechten als werknemer bij een onterecht gegeven ontslag op staande voet? En hoe hoog is dan de (eventuele) vergoeding?

Als werknemer heb je bij een dergelijk ontslag eigenlijk twee mogelijkheden tegen je werkgever. Je vecht het ontslag aan (vernietiging van de opzegging), of je verzoekt de rechter om een billijke (en derhalve een extra) vergoeding. En in het geval van een verzoek om een extra vergoeding, hoef je als werknemer niet de (verplichte) ernstige verwijtbaarheid van de werkgever voor het gegeven ontslag aan te geven. Je mag ook aannemen dat bij een onterecht gegeven ontslag hier al aan voldaan is.

Voor wat betreft het vaststellen van de hoogte van de extra vergoeding: hier is de rechter (in principe) vrij in. Hiervoor gelden ook geen formules en zo heeft de wetgever het bij de introductie van de WWZ ook bedoeld. Inmiddels, ruim een jaar na de introductie van de WWZ zijn er de nodige uitspraken hieromtrent voorbij gekomen, maar hier is nog geen duidelijke lijn in te herkennen. Sterker nog, de rechtspraak loopt op dit punt erg uiteen.

Wel is in voldoende mate duidelijk geworden dat de rechter bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding rekening houdt met de mate van verwijtbaarheid (van de werkgever) en dat er (achter de schermen) toch wordt gewerkt met een zogenaamde correctiefactor op de al bekende transitievergoeding. In deze laatste (type) vergoeding zijn overigens de gevolgen van het ontslag al verwerkt en mogen deze (dus eigenlijk) geen rol (meer) spelen bij de totstandkoming van de extra vergoeding. En dit geldt ook voor de vergoeding die een werkgever aan werknemer verschuldigd is als er bij een ontslag geen rekening is gehouden met de wettelijke opzegtermijn (zogenaamd gefixeerde schade).

De gedachte bij het geven van een extra vergoeding is in ieder geval dat de betreffende werkgever zich wel twee keer bedenkt alvorens er wordt overgegaan tot een ontslag op staande voet. Advies vragen is in deze dan ook geen overbodige luxe.

Wilt u meer over dit onderwerp weten, aarzel dan niet en neem contact op met mr. J.W.L. Vader op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan optie 2) of per e-mail: Vader@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten