Functiewijziging? Concurrentiebeding niet (meer) geldig

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk een arrest gewezen, waarbij de vraag centraal stond of een concurrentiebeding zijn geldigheid verliest als de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer ingrijpend is gewijzigd. In casu ging het om een werknemer die in 1995 een dienstverband is aangegaan als tekenaar en constructeur en in de loop van 12 jaar is doorgegroeid naar een managementfunctie. Destijds, in 1995, is de werknemer een concurrentiebeding overeengekomen dat gedurende zes (6) maanden na de beëindiging van het dienstverband geldt. De werknemer is direct na zijn uitdiensttreding in dienst getreden bij een concurrerende firma, waarna de werknemer door zijn ex-werkgever wordt gewezen op zijn concurrentiebeding. De werknemer ziet dit anders en stapt vervolgens naar de kantonrechter. Nu de kantonrechter de vordering van de werknemer heeft afgewezen, is er door de werknemer hoger beroep ingesteld.

Het Hof is in tegenstelling tot de rechtbank van mening dat het concurrentiebeding niet meer geldig is na de functiewijziging van de werknemer. Het Hof heeft vastgesteld dat de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer bij de werkgever in 12 jaar tijd aanzienlijk is veranderd c.q. gewijzigd. En dat deze zogenaamde functiewijziging voor werknemer niet voorzienbaar is geweest bij het aangegaan van het dienstverband in 1995. De hamvraag is vervolgens of de functiewijziging tot gevolg heeft gehad dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken op de werknemer. En brengt handhaving van het concurrentiebeding door de ex-werkgever dan een belemmering met zich voor de werknemer bij een eventuele nieuwe vergelijkbare functie c.q. baan?

Kort gezegd heeft het Hof uiteindelijk geoordeeld dat het van de werknemer niet gevergd kon worden dat hij buiten de branche van de werkgever ging solliciteren en dat hij om die reden is/wordt belemmerd om een nieuwe gelijkwaardige werkkring te vinden. En met het enkele feit dat de werknemer algemeen (hoog) is opgeleid, is niet gezegd dat de werknemer binnen een reëel tijdsbestek een andere functie buiten de branche van de werkgever zal kunnen vinden. Met andere woorden: de werknemer kon gelet op de formulering van het concurrentiebeding, en derhalve de reikwijdte, eigenlijk geen kant meer op. Onder deze omstandigheden is het Hof van mening dat het concurrentiebeding, dat niet opnieuw is overeengekomen bij het aangaan van de nieuwe (management)functie, zijn geldigheid heeft verloren.

De uitspraak van het Hof laat nogmaals zien dat het belangrijk is om op een juiste wijze en op het juiste moment een concurrentiebeding met een werknemer overeen te komen. Niet alleen de inhoud van het concurrentiebeding is van belang om als geldig te worden aangemerkt, maar dus ook de eventuele functiewijzigingen van een werknemer binnen de organisatie. Daarnaast zal de invoering van de Wet werk en Zekerheid in 2015 ook de nodige veranderingen met zich brengen. Laat u zich in deze dan ook goed adviseren!

Wilt u meer over dit onderwerp weten dan kunt u contact opnemen met mr. J.W.L. Vader.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten