Geen extra aanmaning vereist voor incassokosten

Dient de schuldeiser na het verzenden van de veertiendagenbrief, nog een nadere incassohandeling te verrichten, voordat de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door de schuldenaar is verschuldigd?

Nee!

Voor het kunnen innen van incassokosten, hoeft de schuldeiser na de bekende ‘veertiendagenbrief’ geen extra aanmaning te sturen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad in juni 2014. Eind vorig jaar adviseerde een landelijk overleg van rechters nog om deze extra aanmaning wel verplicht te stellen.

Twee weken

Veel mensen kennen de aanmaning die op de deurmat kan vallen: ‘Als u niet binnen veertien dagen betaalt, brengen wij ook de incassokosten in rekening’. Het gaat om rekeningen waarvoor de afgesproken termijn is vervallen. De schuldeiser, bijvoorbeeld de verhuurder of een telecombedrijf, maakt vanaf dat moment kosten voor de incasso. Is het voldoende om twee weken vooraf een aanmaning te sturen voor het in rekening kunnen brengen van deze kosten? Nee, stelde een landelijk overleg van rechters eind vorig jaar in een adviesrapport: de consument of huurder heeft recht op een extra aanmaning. Die zou nog verstuurd moeten worden na de zogeheten veertiendagenbrief.

Niet verplicht

In een recent arrest heeft de Hoge Raad dus geoordeeld dat deze extra aanmaning niet verplicht is. De schuldeiser hoeft niet ‘nog nadere incassohandelingen te verrichten’, schrijft het hoogste rechtscollege letterlijk. Het landelijk overleg van rechters voert naar aanleiding van dit arrest een aanpassing door in de tekst van zijn adviesrapport.

De Hoge Raad heeft hiermee duidelijkheid verstrekt ten aanzien van de in de literatuur en rechtspraak ontstane discussie met betrekking tot de vordering van incassokosten. Deze betreffende discussie was overigens ontstaan naar aanleiding van de wijziging van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (welk artikel betrekking heeft op het vorderen van incassokosten). Met deze wetswijziging is beoogd schuldenaren tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Na inwerkingtreding van deze wijzigingen, kunnen van schuldenaren incassokosten gevorderd worden indien:

  • de kosten redelijk zijn ter verkrijging van voldoening buiten rechte;
  • de kosten niet hoger zijn dan de in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten genoemde forfaitair percentage en;
  • indien gedaagde een consument betreft, deze na het intreden van het verzuim – onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en de incassokosten die gevorderd zullen worden – is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen.

Kortom; er is dus geen extra aanmaning vereist, alvorens de incassokosten van de consument-schuldenaar gevorderd kunnen worden. Het versturen van één aanmaning omtrent het betalen van deze kosten is voldoende.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met mr. E. Hoekstra.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten