Geen partneralimentatie na echtscheiding?

Ik vermoed dat er weinig mensen zijn die graag partneralimentatie aan zijn of haar ex-partner willen betalen nadat hun huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden. Kan daar niet wat op bedacht worden? Een stel dacht daar aanvankelijk wel zo over. Partijen hadden namelijk bij het aangaan van hun huwelijk in hun huwelijkse voorwaarden op laten nemen dat zij elkaar geen partneralimentatie verschuldigd zijn op het moment dat zij besluiten om hun huwelijk (door de rechtbank) te laten ontbinden. De vraag is alleen of dat stand houdt.

De rechtbank Rotterdam heeft zich over voornoemde vraag in een uitspraak van 2 december 2015 uitgelaten. In de akte huwelijkse voorwaarden hadden partijen de bepaling laten opnemen dat er (over en weer) geen recht op partneralimentatie zou bestaan na een eventuele beëindiging van het huwelijk.

In het kader van de beëindiging van het huwelijk van partijen maakte de vrouw echter toch aanspraak op partneralimentatie jegens haar ex-partner. De man wees de vrouw op de bepaling zoals deze was neergelegd in de huwelijkse voorwaarden: uitsluiting partneralimentatie na echtscheiding. De vrouw stelde op haar beurt bij de rechtbank echter dat het onaanvaardbaar zou zijn wanneer de man zich zou kunnen beroepen op deze bepaling. De rechtbank ging met de vrouw mee en vond het eveneens onaanvaardbaar wanneer de man zich op deze bepaling zou kunnen beroepen.

De rechtbank heeft hierbij onder meer rekening gehouden met de omstandigheid dat partijen 7 jaar gehuwd zijn geweest en de vrouw tijdens het huwelijk parttime heeft gewerkt in de onderneming van de man. De vrouw heeft een groot deel van de zorg voor de kinderen op zich genomen, hetgeen de financiële positie van de vrouw en haar financiële zelfstandigheid nadelig heeft beïnvloed, zo oordeelde de rechtbank.

Dus, ondanks dat partijen zijn overeengekomen dat zij elkaar geen partneralimentatie verschuldigd zouden zijn wanneer partijen van elkaar zouden scheiden, moest de man toch partneralimentatie aan de vrouw betalen. De uitspraak van de rechtbank laat overigens wel zien dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Uitzonderingen in die zin dat in uitzonderlijke gevallen wél een beroep op de uitsluiting van partneralimentatie mogelijk is. Maar wanneer de wens bestaat om geen partneralimentatie te moeten betalen bij een echtscheiding, doet men er heel verstandig aan om niet te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Heeft u vragen met betrekking tot huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met mr. J.H.M. de Boer op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan 4) of per e-mail deboer@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten