Gewijzigde wetgeving voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen op komst!!!

Het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zal naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het voorstel regelt verder:

  • de uniformering van de norm dat bestuurders en toezichthouders zich moeten richten naar het belang van de rechtspersoon,
  • dat bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming,
  • dat zij aansprakelijk zijn bij onbehoorlijke taakvervulling,
  • en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn bij een faillissement door onbehoorlijke taakvervulling.

Onder de nieuwe regels zal bij commerciële verenigingen en stichtingen ook een extra aansprakelijkheid gelden voor belastingschulden. Maar ook de aansprakelijkheid van bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen wordt met het wetsvoorstel vergroot, waarbij de norm zal gelden dat alleen een zeer onbehoorlijke taakvervulling tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt. Ook toezichthouders kunnen aansprakelijk worden voor onbehoorlijk toezicht of een boedeltekort in een faillissement.

Ik houd u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Evert Hoekstra

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten