Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de zogeheten kleine lettertjes bij een gesloten overeenkomst. Elke onderneming heeft algemene voorwaarden nodig bij het doen van zaken. Met name ondernemers die regelmatig met meerdere opdrachtgevers, klanten en leveranciers op dezelfde manier zaken doen, doen er goed aan om algemene voorwaarden te hanteren. Maar waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk? Er zijn een aantal redenen te noemen waarom uw onderneming beslist algemene voorwaarden moet laten opstellen.

Besparing van tijd

Algemene voorwaarden zijn regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Op deze manier hoeft u niet bij elke overeenkomst opnieuw in onderhandeling te treden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, levertijd, garantie et cetera. Hierdoor hoeft u als ondernemer niet bij elke nieuwe bestelling opnieuw uw kostbare tijd te besteden aan het onderhandelen over de (standaard)afspraken. Deze zijn dan namelijk al vastgelegd in uw algemene voorwaarden, welke standaard gelden bij elke door u gesloten overeenkomst. Voorwaarde is natuurlijk wel dat degene met wie u een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert.

Voorkomen en uitsluiten van risico’s

In het dagelijks leven leest bijna niemand de algemene voorwaarden, terwijl de algemene voorwaarden toch onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst uitgewerkt. In het geval een partij zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt, dan komt al snel het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Doordat u als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert, zal uw onderneming worden beschermd tegen de risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Het risico van juridische conflicten wordt hiermee verkleind.

U doet er dan ook goed aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u bepalen dat uw algemene voorwaarden altijd gelden boven de algemene voorwaarden van een andere contractspartij.

Niet alles is in de wet geregeld

Veel ondernemers denken dat de wetgeving alles regelt, maar dat is niet altijd het geval. De wet regelt slechts een beperkt aantal zaken. Bovendien kunt u in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld als bepaling opnemen dat de andere contractspartij altijd een voorschot dient te betalen. Of denk aan het overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Dergelijke afspraken worden niet door de wet geregeld en dient u dan ook zelf in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Opstellen algemene voorwaarden

Kortom, doet u als ondernemer regelmatig op dezelfde manier zaken met diverse partijen? Dan doet u er verstandig aan om algemene voorwaarden te laten opstellen. In het geval u vragen heeft over algemene voorwaarden of deze wilt laten opstellen, neem dan contact op met mr. D.M. Hennen 072 511 40 32 (keuzeoptie 2) of stuur een e-mail naar hennen@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten