Huurder failliet, en nu?

Het winkelbeeld is al enorm veranderd, V&D is failliet verklaard en inmiddels is bekend geworden dat er geen doorstart mogelijk zal zijn. En zo zijn er de laatste tijd meer grote winkelketens uit het straatbeeld verdwenen. Dit is natuurlijk dramatisch voor alle betrokken werknemers, maar wat voor gevolgen kan dit hebben voor de verhuurder en eigenaar van de panden?

Faillissement
In principe komt een faillissement nooit zomaar uit de lucht vallen, maar zijn de gevolgen vaak enorm. Een verhuurder zal al geruime tijd geen huur hebben ontvangen en na faillissement is het nog maar de vraag of er ooit nog een betaling zal gaan volgen. De onbetaalde huurpenningen die stammen uit de periode van voor het faillissement leveren slechts een concurrente vordering op. Dit betekent dat u als verhuurder samen met alle andere concurrente schuldeisers achteraan in de rij staat en zodoende maar (vaak tegen beter weten in) moet hopen dat u ooit nog iets van uw vordering betaald ziet. Als er al een uitkering volgt, dan blijkt uit de praktijk dat u als verhuurder maar een (zeer) klein deel van uw vordering betaald krijgt.

In geval van een faillissement is het ook vaak zo dat de huurovereenkomst nog niet is geëindigd en dus nog zal worden voortgezet. De huur in die maanden vormen een boedelschuld. Een boedelschuld dient in de regel wel onmiddellijk uit de boedel te worden voldaan, voor zover er voldoende actief in de boedel aanwezig is. Deze huurvordering valt dan ook min of meer buiten het faillissement en heeft voorrang boven alle andere vorderingen. Saillant en leuk detail is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat het voorgaande opgeld doet voor huurovereenkomsten betreffende onroerende, maar ook roerende zaken.

Tussentijds opzeggen huurovereenkomst
Een ander gevolg van het faillissement is dat u als verhuurder (maar ook de curator) de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen op basis van artikel 39 FW. Dit dient wel te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Een dergelijk korte termijn is in het leven geroepen om te hoge boedelschulden te voorkomen, maar ook om de verhuurder al snel de gelegenheid te geven om weer te kunnen beschikken over het verhuurde pand.

Wat te doen?
Het is van belang dat u als verhuurder tijdig in actie komt om te bekijken wat voor u nu de juiste optie zal zijn. Welke optie voor u het beste zal zijn, is overigens sterk afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst, de wederpartij en andere bijkomende factoren. U doet er dan ook verstandig aan om kort voor of na een faillissement van uw huurder contact op te nemen met een advocaat om uw opties onder de loep te nemen. Indien u meer informatie wenst te ontvangen hieromtrent, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. N. Lubach op telefoonnummer 072  – 511 40 32 (keuzeoptie 5) of lubach@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten