Indexering alimentatie

Ingevolge de wet worden de alimentatiebedragen ieder jaar per 1 januari geïndexeerd. Dit is geregeld in artikel 1: 402a leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Minister van Justitie heeft het indexeringspercentage voor 1 januari 2016 vastgesteld op 1,3 %. Deze verhoging geldt automatisch; daarvoor is geen schriftelijke aanzegging of aanspraak nodig.

In het geval de alimentatieplichtige niet al zelf de indexering doorvoert, is meestal een kort bericht van de alimentatiegerechtigde voldoende om de verschuldigde alimentatie aan te passen. In het geval de alimentatieplichtige weigert de wettelijke indexering te betalen, of zulks vanwege gemakzucht nalaat, vindt het aanbeveling hem/haar daar zo snel mogelijk na 1 januari op te attenderen en onder vermelding van het juiste alimentatiebedrag aanspraak te maken op de betreffende betaling en op de mogelijk al ontstane achterstand.

In het geval u daar zelf niet uitkomt en/of naar aanleiding van de wettelijke verhoging discussie ontstaat over überhaupt de hoogte van het alimentatiebedrag, kunt u ons raadplegen voor advies en eventueel verdere actie.

Het innen van achterstallige alimentatie, de jaarlijkse wettelijke indexering daaronder begrepen, verjaard na vijf jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan betaling van een eventuele achterstand niet meer worden afgedwongen. Dit is slechts anders in het geval de alimentatiegerechtigde de ex-partner bewijsbaar heeft aangesproken om tot betaling van de ontstane achterstand over te gaan. Gevolg hiervan is dat de verjaring wordt gestuit en een nieuwe termijn van 5 jaar begint te lopen die dan vervolgens ook geldt ten aanzien van de achterstand waarop de alimentatieplichtige is aangesproken.

Voor de goede orde: bij elkaar opgeteld bedroeg de wettelijke indexering de afgelopen 5 jaar in totaal 6,95 %.

Voor uw eventuele vragen en voor advies kunt u terecht bij mr. Th.C.J. Kaandorp (kaandorp@ckh-advocaten.nl, 072 – 511 40 32 keuzeoptie 1) en/of bij mr. J.H.M. De Boer (deboer@ckh-advocaten.nl, 072 – 511 40 32 keuzeoptie 4).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten