Kinderalimentatie niet langer meer aftrekbaar

Op dit moment is het nog zo dat kinderalimentatie (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Wanneer een ouder ten behoeve van zijn/haar kind maandelijks een bedrag van minimaal € 138,67 alimentatie betaalt, het kind niet ouder is dan 21 jaar en het kind geen studiefinanciering ontvangt, kan er door deze ouder een vast bedrag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2015 zal dit fiscale voordeel komen te vervallen waardoor de kinderalimentatie niet langer meer aftrekbaar is.

Daarnaast zullen er vanaf 1 januari 2015 nog meer ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd. Zo zullen, naast het feit dat de kinderalimentatie dus niet langer aftrekbaar zal zijn, de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting vervallen. Hier staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Het kindgebonden budget wordt bij een inkomen van de verzorgende ouder onder de € 19.767,– verhoogd met de zogenaamde “alleenstaande ouderkop” (€ 3.050,– in 2015).

Met het vervallen van voornoemde kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie kan de draagkracht voor beide ouders komen te wijzigen. De alimentatiegerechtigde ontvangt immers een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan. Het is echter nog niet duidelijk of deze veranderingen grond zijn om de bestaande alimentatiebedragen op verzoek van een ouder door de rechtbank te laten wijzigen. Los hiervan is het uiteraard wel mogelijk dat ex-partners (de ouders) samen, al dan niet met een advocaat, nieuwe afspraken maken omtrent de te betalen alimentatie en deze afspraken neerleggen in een convenant.

Heeft u over de fiscale veranderingen op het gebied van kinderalimentatie nog vragen of wenst u hierover meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. J.H.M. de Boer.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten