Kleine letters van groot belang

Iedereen heeft er wel eens mee te maken, u sluit een overeenkomst en daarbij wordt er een stapel papieren onder uw neus geschoven met voorwaarden, reglementen en andere paperassen. Een enkeling daargelaten is er bijna niemand die het in zijn hoofd haalt om naast de offerte of overeenkomst alle aanvullende voorwaarden door te nemen. Zo lang het goed gaat, is er geen enkel probleem. Het wordt pas interessant wanneer er iets mis is gegaan tussen de contractspartijen. Met algemene voorwaarden kunt u eventuele problemen die ontstaan beperken of zelfs uitsluiten.

Waarom zijn die algemene voorwaarden nu zo belangrijk?
Algemene voorwaarden helpen u om afspraken die voor u standaard zijn van toepassing te verklaren op de overeenkomst zonder dat u daarover nadere onderhandelingen behoeft te voeren. De voorwaarden bieden u daarmee feitelijk een soort van verzekering ten aanzien van een groot aantal mogelijke problemen. Tevens kan het hebben van algemene voorwaarden een voordeel zijn om van de (vaak voor u nadelige en daarmee in het voordeel van u contractspartij) wet af te kunnen wijken. Daarnaast is het een voordeel omdat een offerte of overeenkomst zo enigszins leesbaar kan blijven. Alle standaard bepalingen zijn immers opgenomen in de algemene voorwaarden. Deze kunt u dan ook keer op keer gebruiken bij uw onderhandelingen.

Het is dan ook aan te raden om uw eigen algemene voorwaarden eens goed door te nemen en te bezien welke problemen u in de toekomst wenst af te dekken.

Zo kunt u in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld bepalen dat er sprake is van een eigendomsvoorbehoud, een beperking van de aansprakelijkheid of een rechtsforumkeuze. Tevens kunnen er afspraken worden vermeld omtrent de te betalen incassokosten bij een niet betalende klant.

Voorbeeld
Indien u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen en u heeft een product geleverd wat nog niets is betaald, bent u nog steeds eigenaar van het desbetreffende product. Zo is het heel goed mogelijk dat u, indien de koper plotseling failliet gaat, een aanspraak kan maken op uw eigendomsvoorbehoud en de curator u het product moet teruggeven. Indien u geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen, kunt u in voornoemde situatie geen aanspraak maken op uw geld maar ook niet op teruggave van uw product.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij algemene voorwaarden duidelijkheid bieden. Bij allerlei geschillen en problemen die ontstaan tussen partijen kunnen de voorwaarden relatief eenvoudig een uitkomst bieden, mits op de juiste wijze van toepassing verklaard. Er is immers afgesproken dat indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn, het probleem op de voorgenomen wijze zal worden beslecht.

Tot slot
Het is dan ook belangrijk om algemene voorwaarden te gebruiken en deze ook up to date te houden. Redenen waarom het van belang is om deze op te laten stellen dan wel eens in de zoveel tijd te laten controleren door een specialist, welke u op de hoogte kan brengen van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de wet en de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de wet.

Wilt u meer informatie over het belang en de noodzaak van het hebben van goede algemene voorwaarden, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.

mr. N. Lubach

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten