Meer vrouwen in de top van grote bedrijven!

Tot 1 januari 2016 bevatte het Burgerlijk Wetboek een regeling inzake een evenwichtige verdeling van de zetels in de raad van bestuur en de raad van commissarissen over mannen en vrouwen. Het doel van de regeling was dat eind 2015 de raad van bestuur en de raad van commissarissen van grote vennootschappen voor ten minste 30% uit vrouwen zou bestaan. De regeling ging ervan uit dat ondernemingen zelf (wel) hun verantwoordelijkheid zouden nemen om het gestelde doel te realiseren en kende nauwelijks sancties. Nu het gestelde doel vooralsnog niet is bereikt, heeft de Tweede Kamer opnieuw een wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel zorgt er voor dat de regeling, die eigenlijk per 1 januari 2016 is vervallen, alsnog wordt voortgezet tot 1 januari 2020.

Als het dus aan de Tweede Kamer ligt, moeten grote B.V.’s en N.V.’s zich er dus opnieuw (of eigenlijk: nog steeds) voor gaan inspannen dat tenminste 30% van hun besturen en raden van commissarissen uit vrouwen zal gaan bestaan. Het is nu aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel ook goed te keuren.

 width=

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten