Oneens met de VVE?

Zo’n beetje elke eigenaar van een woning met een VVE heeft het wel eens meegemaakt. De VVE neemt een besluit waar u het absoluut mee oneens bent, of een door u ingediend verzoek om een besluit te nemen wordt geweigerd. Er is met een meerderheid van stemmen besloten en u kan daar dus niets meer aan doen, zult u wellicht denken.

Verzoekschrift
Dit is echter niet het geval! U kunt wel degelijk actie ondernemen om het genomen besluit te vernietigen. Let wel, er is enige haast bij geboden. Velen zullen een besluit van de VVE niet aanvechten, omdat het met meerderheid van stemmen tot stand is gekomen (dus democratisch) of u wilt de goede onderlinge relatie met uw buren in stand houden. Mocht u echter toch besluiten om actie te ondernemen, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om het besluit te vernietigen of om een machtiging te verkrijgen om de VVE iets te laten dulden of doen.

Binnen één maand nadat het besluit is genomen en u er kennis van heeft kunnen nemen, heeft u dus de mogelijkheid om het besluit te vernietigen. De kantonrechter zal de belangen van de VVE bij het genomen besluit afwegen tegen uw belangen en het komt met grote regelmaat voor dat het genomen besluit toch niet zo rechtvaardig is als men (de VVE) meent te denken. Met andere woorden, de kantonrechter besluit met grote regelmaat dat het besluit van de VVE niet in stand mag of kan blijven. Het komt ook nogal eens voor dat de formele vereisten niet in acht zijn genomen en u dus heel goede kansen maakt om het besluit ongedaan te maken.

Afsluitend
Er zijn dus voldoende hulpmiddelen om de VVE tot de orde te roepen, maar ook om een besluit te forceren. Mocht u meer informatie willen over hoe u een besluit van uw VVE kan aanvechten, aarzel dan niet en neem dan contact op met mr. N. Lubach op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan 1) of per e-mail:
lubach@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten