Partneralimentatie en wangedrag

Bij ernstig wangedrag van de ex-partner kan de rechtbank de partneralimentatie matigen of zelfs beëindigen. Interessant om te bezien is welke omstandigheden rechters laten meewegen in de beoordeling van een beroep op wangedrag. Uitgangspunt is echter wel dat de rechter een grote mate van terughoudendheid betracht bij de beoordeling van de vraag of de onderhoudsverplichting jegens de ex-partner dient te worden beëindigd of te worden gematigd. Het kan immers grote financiële consequenties hebben voor de alimentatiegerechtigde.

In ieder geval in twee zaken hebben gerechtshoven geoordeeld dat de te betalen partneralimentatie diende te worden beëindigd. De feiten en omstandigheden in deze zaken hadden betrekking op het volgende.

Zaak 1
Door de man was in de afgelopen jaren maar liefst vijftien (!) gerechtelijke procedures gestart, waarin de vrouw als partij dan wel als belanghebbende was betrokken. Verder had de man veel goederen van de vrouw beklad dan wel op andere wijze beschadigd. Ook had de man de voortgang van diverse hulpverlening voor de kinderen van partijen gefrustreerd en werd de kinderen de toegang tot hun school ontzegd omdat het schoolpersoneel zich onveilig voelde door de gedragingen van de man.

Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg was, was de man verder nog veroordeeld wegens stalking. Tot slot had de man nog een brief aan de werkgever van de vrouw gezonden, welke brief gedetailleerde informatie bevatte over de privésituatie en het werk van de vrouw.

Naar aanleiding van al deze feiten en gebeurtenissen oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 3 april 2014 dat de vrouw niet langer meer partneralimentatie aan de man hoeft te betalen (ECLI:NL:GHARL:2014:2658).

Zaak 2
In zaak twee was het de vrouw die, aldus het gerechtshof, grievend gedrag had laten zien. Zo had de vrouw willens en wetens het risico genomen dat haar handelen de man (zijn reputatie, geloofwaardigheid en integriteit) zou schaden en zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt aanzienlijk zou beperken, zo niet onmogelijk zou maken. De vrouw had namelijk doelbewust aan de (voormalige) werkgever van de man informatie verschaft waardoor de man is benadeeld. Voor het gerechtshof ‘s-‘s-Hertogenbosch was dit op 27 maart 2014 voldoende reden en aanleiding om de door de man te betalen partneralimentatie te beëindigen (ECLI:NL:GHSHE:2014:1485).

Indien u als ex-partner verplicht bent tot het betalen van partneralimentatie en er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld zoals ten aanzien van voornoemde zaken) dat van u in alle redelijkheid niet langer betaling van de bijdrage kan worden gevergd, dan kunt u contact opnemen met mr. J.H.M. de Boer om te bezien of een beroep op wangedrag kans van slagen heeft.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten