Problemen met de VvE?

Een actieve VvE is vaak een belangrijke voorwaarde voor mensen die op zoek zijn naar een appartement. Het is namelijk van belang voor de leden als er een actieve en goed functionerende VvE is, aangezien dat zal zorgen voor een structureel goed onderhouden appartementencomplex. Helaas komt het ook vaak voor dat er problemen zijn tussen de leden van de VvE en/of problemen met de VvE, hetgeen ertoe kan leiden dat de VvE niet (meer) goed kan functioneren.

Om wat voor problemen kan het dan bijvoorbeeld gaan?

  • Het niet verlenen van toestemming voor een voorgenomen verbouwing;
  • Het niet willen uitschrijven van een vergadering;
  • De kosten van onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke ruimtes.

Toestemming van de VvE bij verbouwing

In het geval dat u iets aan uw appartement wilt gaan verbouwen, is in sommige gevallen vooraf toestemming van de VvE nodig. Voordat u een aanvang maakt met de verbouwing is het dan ook verstandig om na te gaan wat hierover in het modelreglement van de VvE staat opgenomen. Als het gaat om een verbouwing aan een gemeenschappelijk deel van het gebouw, zoals een zonnescherm, een dakkapel of het aanbrengen van dubbel glas, dan is veelal toestemming van de VvE vereist. Gaat het om zaken en gedeelten die onder het privégedeelte vallen, dan staat het u als appartementseigenaar in principe vrij om daar wijzigingen in aan te brengen, zonder dat vooraf toestemming van de VvE is vereist.

Veel VvE’s hebben in het reglement verplicht gesteld dat toestemming van de vergadering is vereist voordat een eigenaar veranderingen mag aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten. Stel dat u voornemens bent om bijvoorbeeld een dakkapel aan te (laten) brengen in uw appartement, dan is hier meestal toestemming van de vergadering voor nodig. Het betreft namelijk een verandering aan het gemeenschappelijk gedeelte, te weten het appartementsgebouw.

In veel gevallen moet de appartementseigenaar twee wegen bewandelen voordat tot verbouwing kan worden overgegaan. Aan de ene kant is een omgevingsvergunning van de gemeente vereist en aan de andere kant moet toestemming van de vergadering worden gevraagd. In de praktijk is het gebruikelijk dat de VvE pas nadat de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend wel of geen toestemming voor de verbouwing zal (en wil) verlenen.

Nadat de omgevingsvergunning is verkregen, is het de volgende stap om uw voornemen aan het bestuur van de VvE kenbaar te maken. Dit gebeurt meestal door middel van een brief waarin u aangeeft wat voor een verandering u aan uw appartement wilt aanbrengen. Vervolgens is het aan de VvE om hier tijdens een vergadering een besluit over te nemen.

Geen toestemming

Het komt ook wel eens voor dat de vergadering uiteindelijk besluit om geen toestemming te verlenen voor de verbouwing. In het geval u wel over een omgevingsvergunning beschikt en de vergadering geen redelijke grond heeft om de toestemming te weigeren, kan vervangende machtiging aan de kantonrechter worden gevraagd.

Heeft u problemen met uw VvE? Weigert de VvE om toestemming te geven voor een verbouwing of weigert de VvE om een vergadering uit te schrijven? Maak voor een oriënterend gesprek een afspraak met mr. D.M. Hennen.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten