Aanbesteding

AUTOMATIC HEADING

Advies bij inschrijving op aanbesteding

Met grote regelmaat ontstaan problemen bij een aanbesteding. In sommige gevallen is de aanbesteding onduidelijk of zelfs niet in overeenstemming met de regels en in andere gevallen heeft u advies nodig bij uw inschrijving. Dan is het raadzaam advies in te winnen van een advocaat die gespecialiseerd is in de aanbestedingswet. Een juiste interpretatie kan u in het vervolg van het traject aanzienlijke voordelen opleveren en het verschil maken tussen een kostbare gerechtelijke procedure en een eenvoudig te herstellen gebrek in de aanbesteding. De aanbestedingswet wordt door velen namelijk als ingewikkeld ervaren en door tijdig advies in te winnen, voorkomt u veel problemen.

Beroep aantekenen

Na voltooiing van de inschrijving neemt de aanbestedende dienst een gunningsbeslissing. Valt de keuze niet op u en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u conform de aanbestedingswet beroep aantekenen. Dat betekent dat u een procedure zult moeten starten, waarin u de beslissing over de aanbesteding onrechtmatig wilt laten verklaren. De termijn om een kort geding aanhangig te maken – waarin u kenbaar maakt het niet eens te zijn met de beslissing van de aanbestedende dienst – is vaak kort, dus het zoeken van juridische bijstand moet snel gebeuren. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen in aanbestedingsgeschillen en kunnen daarom bij uitstek uw belangen behartigen.

Aanbesteding succesvol afronden

Heeft u de aanbesteding gewonnen, maar tekent een derde partij bezwaar aan tegen deze beslissing? Dan is het in sommige gevallen raadzaam een advocaat in te schakelen om te interveniëren in de procedure tussen u en de aanbestedende dienst. Zo stelt u uw belangen veilig en zorgt u ervoor dat u alsnog de gunning behoudt en de aanbesteding succesvol kunt afronden.

Bent u de aanbestedende partij?

Bij het uitschrijven van een aanbesteding komt veel kijken. Om ervoor te zorgen dat uw aanbesteding rechtmatig verloopt, doet u er goed aan de expertise in te zetten van een advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten. Wij kennen de geldende wet- en regelgeving tot in detail, letten op bestaande jurisprudentie en zien toe op een praktische uitvoering. We stellen contracten voor u op en staan u bij als er onverhoopt klachten of geschillen ontstaan.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. N. Lubach

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32