Aanbesteding

Aanbesteding

De overheid draagt ieder jaar zorg voor de uitvoering van allerlei opdrachten, zoals het uitbreiden van ons wegennetwerk en het onderhouden van gebouwen. Een aanbesteding, niet te verwarren met een inkoop, omschrijft de procedure waarbij een opdrachtgever de opdracht uitzet bij diverse bedrijven. Deze bedrijven dienen een offerte in bij de opdrachtgever, waarna hij beslist met welk bedrijf hij in zee wil gaan.

Vanuit deze beslissing vloeien soms onenigheden en onduidelijkheden, waar ook problemen kunnen ontstaan rondom de overeenstemming met de regels. CKH Advocaten biedt u een aanbestedingsrecht advocaat die u naar behoren kan adviseren en kan bijstaan tijdens een dergelijk proces.

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding wordt gehanteerd volgens Europese richtlijnen. De Europese Unie verplicht in deze de Europese overheden om opdrachten of offertes die hoger uitkomen dan een bepaald bedrag om deze volgens de procedure van een Europese aanbesteding uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om contracten omtrent leveringen (voertuigen, hardware, medische apparatuur), werken (infrastructuur, bruggenbouw, nieuwbouw), diensten (opleidingen, verzekeringen, reclame, vervoer et cetera).

Onderhandse aanbesteding overheid

Wanneer we spreken over onderhandse aanbesteding wordt er door de aanbestedende partij bepaalt welke bedrijven zich mogen inschrijven op een opdracht en hoeveel bedrijven dit mogen zijn. We maken bij onderhandse aanbestedingen onderscheid in enkelvoudige- en meervoudige aanbestedingen.

Bij de enkelvoudige mogelijkheid richt de aanbestedende partij zich slechts tot één bedrijf en worden er afspraken gemaakt over de offerte. De meervoudige aanbesteding omschrijft dat de aanbestedende partij meerdere bedrijven benadert voor een offerte. Het grootste verschil is dat er bij een meervoudige onderhandse aanbesteding meer regels gelden.

Advies bij inschrijving op aanbesteding

Met grote regelmaat ontstaan problemen bij een aanbesteding. In sommige gevallen is de aanbesteding onduidelijk of zelfs niet in overeenstemming met de regels en in andere gevallen heeft u advies nodig bij uw inschrijving. Dan is het raadzaam advies in te winnen van een advocaat die gespecialiseerd is in de aanbestedingswet. Een juiste interpretatie kan u in het vervolg van het traject aanzienlijke voordelen opleveren en het verschil maken tussen een kostbare gerechtelijke procedure en een eenvoudig te herstellen gebrek in de aanbesteding. De aanbestedingswet wordt door velen namelijk als ingewikkeld ervaren en door tijdig advies in te winnen, voorkomt u veel problemen.

Beroep aantekenen

Na voltooiing van de inschrijving neemt de aanbestedende dienst een gunningsbeslissing. Valt de keuze niet op u en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u conform de aanbestedingswet beroep aantekenen. Dat betekent dat u een procedure zult moeten starten, waarin u de beslissing over de aanbesteding onrechtmatig wilt laten verklaren. De termijn om een kort geding aanhangig te maken – waarin u kenbaar maakt het niet eens te zijn met de beslissing van de aanbestedende dienst – is vaak kort, dus het zoeken van juridische bijstand moet snel gebeuren. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen in aanbestedingsgeschillen en kunnen daarom bij uitstek uw belangen behartigen.

Aanbesteding succesvol afronden

Heeft u de aanbesteding gewonnen, maar tekent een derde partij bezwaar aan tegen deze beslissing? Dan is het in sommige gevallen raadzaam een advocaat in te schakelen om te interveniëren in de procedure tussen u en de aanbestedende dienst. Zo stelt u uw belangen veilig en zorgt u ervoor dat u alsnog de gunning behoudt en de aanbesteding succesvol kunt afronden.

Bent u de aanbestedende partij?

Bij het uitschrijven van een aanbesteding komt veel kijken. Om ervoor te zorgen dat uw aanbesteding rechtmatig verloopt, doet u er goed aan de expertise in te zetten van een advocaat aanbestedingsrecht van CKH Advocaten. Wij kennen de geldende wet- en regelgeving tot in detail, letten op bestaande jurisprudentie en zien toe op een praktische uitvoering. We stellen contracten voor u op en staan u bij als er onverhoopt klachten of geschillen ontstaan.

Neem contact met uw aanbestedingsrecht advocaat

Wilt u meer informatie over de aanbesteding wet- en regelgeving? Onze aanbestedingsrecht advocaat voorziet u graag van een passend advies. U kunt contact opnemen met één van onze filialen. Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Aanbesteding specialisten