Privacyrecht & IT-Recht

Home > Rechtsgebieden > Privacyrecht & IT-Recht

AUTOMATIC HEADING

Internet en privacy, het is soms een lastige combinatie. Persoonsgegevens worden online eenvoudig verzameld, zijn veel geld waard en kunnen, als gevolg van internetcriminaliteit, op straat belanden. Privacyrecht, IT-recht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming komen daarbij om de hoek kijken. Materie waar onze IT-advocaten/ICT-advocaten zich maar al te graag in vastbijten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens (en foto’s), wil men over het algemeen niet met iedereen delen. Maar op internet ligt schending van privacy op de loer. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 (ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) betekent in het privacyrecht een versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Het zorgt voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Onze IT-advocaten/ICT-advocaten adviseren u graag op het gebied van privacyrecht en IT-recht.

Goed privacybeleid

In de praktijk zal er niet heel veel veranderen in het privacyrecht. Veel grotere organisaties krijgen weliswaar meer verantwoordelijkheden en de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een boetebevoegdheid, maar drastische wijzigingen zijn er verder niet. Het is voor websitehouders wel van groot belang om te voldoen aan de informatieplicht door een goed privacybeleid (die aan de huidige eisen voldoet) op hun website te publiceren. Ook moeten zij verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor particulieren geldt dat zij altijd alert moeten zijn op hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en of zij het daarmee eens zijn.

Uw privacy en ICT advocaat weet welke stappen u kunt nemen

De advocaten van CKH Advocaten die zijn gespecialiseerd in privacy-, media-, entertainment- en ICT-recht weten exact welke stappen u kunt nemen als zonder uw toestemming gebruik is gemaakt van uw persoons-, medische of financiële gegevens en wat u kunt doen in geval van een datalek of een ander privacyvraagstuk.

Privacy

AUTOMATIC HEADING Persoonsgegevens zijn veel geld waard. Via apps, databanken en zoekmachines worden met die gegevens profielen van personen opgesteld zodat marketeers gericht kunnen adverteren. Technologische ontwikkelingen maken het voor organisaties ook nog eens eenvoudiger

Lees meer

IT-Recht

AUTOMATIC HEADING Door de voortgaande digitalisering en technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie in onze samenleving wordt het IT-recht (informatietechnologie) steeds belangrijker. Het IT-recht bestaat uit een complexe verzameling van wetten en jurisprudentie dat

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AUTOMATIC HEADING (tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens) Het belang van privacy heeft door de snelle technologische ontwikkelingen een vogelvlucht genomen. Apps, zoekmachines, affiliates en phishing (internetcriminaliteit) hebben de maatschappij en economie sterk

Lees meer

Datalekken

Door technologische ontwikkelingen zijn nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens ontstaan. De mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld, is gestegen. Ook worden persoonsgegevens steeds vaker wereldwijd bekend gemaakt. De technische ontwikkelingen zorgen er

Lees meer

Privacy Statement

AUTOMATIC HEADING Heeft u al een privacy statement op uw website gepubliceerd? Zo nee, doe dit dan zo snel mogelijk. Zo ja, laat uw privacy statement updaten. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is het namelijk

Lees meer

Disclaimer

AUTOMATIC HEADING Het staat doorgaans op een aparte pagina op een website: de disclaimer. Het is vaker regel dan uitzondering dat disclaimers op websites worden gepubliceerd. Maar wat is eigenlijk een disclaimer? En zou u

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Bel ons direct! 072 511 40 32