Schending van een concurrentiebeding in een commercieel contract: boete of geen boete?

Schending van een concurrentiebeding in een commercieel contract: boete of geen boete?

Een concurrentiebeding is een clausule in een commercieel contract tussen twee partijen waarin afspraken worden gemaakt over wat wel en niet is toegestaan nadat het contract is beëindigd. Het is bedoeld om de belangen van beide partijen te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen ongepaste concurrentie plaatsvindt. Een schending van dit beding kan ernstige gevolgen hebben, maar leidt niet zonder meer tot een boete.

Interne en externe factoren spelen mee

Het hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval of een boete kan worden opgelegd. Zo moet bijvoorbeeld worden bepaald of de schending opzettelijk of onopzettelijk was, of er sprake is van schade voor de andere partij en/of de schending van het concurrentiebeding de enige oorzaak was voor de schade.

Een ander belangrijk aspect is of de boete in het contract is overeengekomen. Indien dit het geval is, kan de boete worden opgelegd. Als dit niet het geval is, moet er gekeken worden naar de regels van het algemeen contractenrecht en de eventueel van toepassing zijn de algemene voorwaarden in het contract. Het is belangrijk om te beseffen dat de hoogte van de boete in dat geval ook afhangt van de omstandigheden van het geval en dat de rechter kan beslissen dat de boete niet passend is en dus zal worden gematigd.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent geoordeeld dat een franchisenemer het concurrentiebeding weliswaar heeft geschonden, maar de rechtbank heeft hier geen boete opgelegd.

Afbakenen concurrentiebeding van belang

Het is belangrijk om bij het opstellen van een concurrentiebeding goed na te denken over de formulering en de reikwijdte van de afspraken die gemaakt worden. Het beding moet niet te ruim zijn geformuleerd en moet aansluiten bij de behoeften van beide partijen. Ook moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de specifieke markt waarin de partijen actief zijn.

Daarnaast is het verstandig om goed te onderhandelen over de voorwaarden van het concurrentiebeding en om eventueel deskundig advies in te winnen van een advocaat of een juridisch adviseur. Zo kan er gezorgd worden voor een evenwichtige en rechtvaardige afspraak tussen beide partijen.

Als u te maken heeft met een geschil over een concurrentiebeding in een commercieel contract, is het verstandig om snel juridisch advies in te winnen. Een advocaat kan u helpen om een geschil te voorkomen of ervoor zorgen dat er een rechtvaardige oplossing wordt gevonden als er reeds een geschil is ontstaan.

CKH Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht

Neem gerust contact met mij op als u behoefte heeft aan juridisch advies over een concurrentiebeding of bij een ander onderwerp met betrekking tot commerciële contracten. Ik help u graag en kan u adviseren in uw specifieke situatie.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met advocaat mr. Alexander Muller (muller@ckh-advocaten.nl of 088-0117713).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten