Sollicitatieplicht bij partneralimentatie?

Wie partneralimentatie ontvangt, zal zich in het algemeen voldoende dienen in te spannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Wat voorheen niet de trend was, wordt er tegenwoordig wel vaker door rechters geoordeeld dat de te betalen partneralimentatie wordt gelimiteerd omdat er door de ‘ontvanger’ geen enkele poging is ondernomen om een nieuwe werkkring te vinden, terwijl niet is gebleken dat hij/zij hiertoe niet in staat zou zijn. Dit kan anders zijn wanneer de ‘ontvanger’ arbeidsongeschikt is. In beginsel hoeft dan (vanzelfsprekend) geen poging te worden ondernomen om een nieuwe werkkring te vinden.

Vorige maand heeft het gerechtshof Den Bosch zich opnieuw uitgelaten over partneralimentatie en de zogenaamde inspanningsplicht. In deze uitspraak heeft het gerechtshof geoordeeld dat de vrouw met betrekking tot haar inspanningen ernstig nalatig was geweest om – in ieder geval deels – in eigen levensonderhoud te voorzien. De casus was als volgt.

De vrouw was afgestudeerd in computerwetenschappen. Partijen waren vanaf 2009 uit elkaar. Het gerechtshof oordeelde dat het voor de vrouw duidelijk was dat van haar verwacht werd dat zij weer aan het werk zou gaan. Dit ondanks dat er sprake was van de nodige veranderingen op het gebied van computerwetenschappen en van een grote investering qua tijd en financiën die de vrouw moest doen om zich op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Gezien de aard van de academische opleiding van de vrouw, haar werkervaring tot 2000 en het tekort aan IT specialisten, was het gerechtshof van oordeel dat de vrouw zich tot het uiterste moet inspannen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien en dit ook binnen afzienbare termijn zal kunnen. Een afbouw van de alimentatie heeft het gerechtshof dan ook redelijk geacht. In plaats van 12 jaar hoeft de man nu nog maar 7 jaar partneralimentatie te betalen.

Ondanks dat een sollicitatieplicht maar moeilijk kan worden afgedwongen, blijkt aan de hand van voornoemde casus toch dat wanneer de ‘ontvanger’ niet genoeg heeft gedaan om in het eigen levensonderhoud te voorzien, er wel een limitering van de alimentatie kan worden opgelegd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mevrouw mr. J.H.M. de Boer op telefoonnummer 072 – 511 40 32 keuzeoptie 4 of deBoer@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten