Tweede update Wet Werk en Zekerheid

Inwerkingtreding onderdelen Wet Werk en Zekerheid uitgesteld tot januari 2015

Begin 2014 is er een update gegeven over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ). Het gaat hier kort gezegd over een wet die er op gericht is het huidige ontslagrecht te versoepelen, een verbetering van de flexwerker te bewerkstelligen en een versobering van de WW-duur door te voeren. In februari 2014 is het voorstel van de voornoemde maatregelen aangenomen en de verwachting was dat de eerste onderdelen van de wet per 1 juli 2014 inwerking zouden treden. Mede naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in juni 2014 is dit uitgesteld. Reden waarom de onderdelen van de wet die aanvankelijk per 1 juli 2014 inwerking zouden treden, thans per januari 2015 van kracht worden.

Het gaat hier om de volgende (uitgestelde) onderdelen van het wetvoorstel:

  • aanzegplicht: beëindiging van contract voor bepaalde tijd dient uiterlijk 1 maand voor afloop aan werknemer schriftelijk te worden gemeld;
  • proeftijdbeding: geen proeftijdbeding bij contract voor bepaalde tijd bij duur van 6 maanden (of korter);
  • concurrentiebeding: geen concurrentiebeding bij contract voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De voornoemde onderdelen van het wetvoorstel zijn dus thans een half jaar uitgesteld en zullen per 1 januari 2015 inwerking treden. De onderdelen die per 1 juli 2015 inwerking zouden treden blijven overigens (vooralsnog) ongewijzigd. De uiteindelijke wijziging c.q. aanpassing van de WW-duur zal per januari 2016 stapsgewijs gaan plaatsvinden. Het wetsvoorstel dient nog wel op redactionele en technische verbeteringen en verduidelijkingen te worden gerepareerd, echter is de Wet Werk en Zekerheid een feit. Deze aanpassingen zullen worden opgenomen in een zogenaamde Verzamelwet SZW 2015, waarover later meer.

Wilt u meer over dit onderwerp weten dan kunt u contact opnemen met mr. J.W.L. Vader.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten