Update wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Eind november 2013 heeft Minister Asscher het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel is gericht op a) een versoepeling van het ontslagrecht, b) een verbetering van de positie van de flexwerkers en c) een versobering van de Werkloosheidswet. Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het voorstel aangenomen en daarbij (weer) wijzigingen aangebracht, waaronder een uitstel (van 1 jaar) van de aangepaste zogenaamde ketenregeling. Het is nu wachten op de goedkeuring van de Eerste Kamer (naar verwachting maart-mei 2014). Het wetvoorstel brengt in ieder geval belangrijke wijzigingen met zich voor zowel werkgevers als werknemers waar serieus rekening mee gehouden moet worden.

In hoofdlijnen worden de komende jaren (in principe) de volgende wijzigingen binnen het arbeidsrecht doorgevoerd.

Juli – 2014

 • Geen concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen;
 • Geen proeftijdbeding bij een contract voor bepaalde tijd bij een duur van 6 maanden (of korter);
 • Beëindiging van een contract voor bepaalde tijd dient uiterlijk 1 maand voor de afloop aan de werknemer schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de werkgever een boete verschuldigd is van 1 maandsalaris.

Juli – 2015

 • Ketenregeling wordt (voor drie opvolgende contracten) veranderd van 3 jaar naar 2 jaar, waarbij de tussenpozen worden gemaximeerd naar 6 maanden in plaats van 3 maanden.
 • Verplichting werkgever voor scholing werknemer (voor de uitoefening van zijn/haar functie);
 • Geen keuze bij ontslag tussen het UWV en de kantonrechter. De preventieve ontslagtoets blijft van kracht, echter wordt de ontslagroute vooraf bepaald. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV en wegens andere (persoonlijke) redenen via de kantonrechter.
 • Geen aanpassing van de wettelijke opzegtermijnen, echter kan de tijd van de procedure via het UWV of de kantonrechter hier van afgetrokken worden (tot een maximum van 1 maand);
 • Recht op een transitievergoeding voor alle werknemers bij een beëindiging van het contract van 2 jaar of langer (ook bij bepaalde tijd contracten). De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of maximaal 1 jaarsalaris als die hoger uitvalt dan € 75.000,- en wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren (1/6 maandsalaris per half jaar voor de eerste 10 jaar en vervolgens 1/4 maandsalaris per half jaar). De kantonrechter mag en kan nog wel een additionele billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
 • Mogelijkheid om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter. Deze mogelijkheden hebben overigens geen schorsende werking op bijvoorbeeld een toewijzing van een verzoek tot ontbinding.
 • Herroepingsmogelijkheid voor een werknemer van een termijn van 14 dagen bij een beëindigingsovereenkomst tussen partijen, zonder opgave van reden;
 • Wijziging begrip passende arbeid. WW-gerechtigden dienen na 6 maanden (in principe) alle beschikbare arbeid te aanvaarden, in plaats van na 12 maanden (zoals nu het geval is).

Januari – 2016

 • Maximale duur WW wordt stapsgewijs tot 2019 per kwartaal teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden;
 • Vertraging opbouw WW. Per dienstjaar 1 maand voor de eerste 10 jaar en vervolgens een 0,5 maand per dienstjaar.

Zoals reeds vermeld zijn de voornoemde wijzigingen in hoofdlijnen weergegeven. Op de voornoemde wijzigingen kunnen nog wel verschillende uitzonderingen van toepassing zijn en of bij CAO afwijkingen plaatsvinden. Nu een deel van de wijzigingen van het wetsvoorstel dit jaar vermoedelijk al worden doorgevoerd is het zaak hier bij het aangaan van nieuwe contracten rekening mee te houden.

Wilt u meer over dit onderwerp weten dan kunt u contact opnemen met mr. J.W.L. Vader.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten