Vechtscheidingen: het is uiteindelijk het kind dat verliest

Uit cijfers blijkt dat het aantal vechtscheidingen toeneemt. Er wordt over een vechtscheiding gesproken als de procedure niet meer gericht is op de afwikkeling van de echtscheiding, maar tot doel heeft om elkaar zoveel mogelijk pijn te doen. Ouders zetten hierbij vaak het kind als machtsmiddel in. Als ouders dit doen of als zij de andere ouder naar beneden halen waar het kind bij is, of zelfs geweld plegen waar het kind getuige van is, is dit heel schadelijk voor het kind.

Het kind kan door de echtscheiding zo ernstig in de knel raken, dat het risico op problemen veel groter is. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende problemen:

  • Slechtere prestaties op school;
  • Verhoogde kans op emotionele en lichamelijke problemen;
  • Problemen bij het aangaan van relaties.

Omdat het aantal vechtscheidingen toeneemt en deze scheidingen heel erg slecht voor kinderen zijn die hiermee te maken krijgen, wil het CDA dat rechters bij vechtscheidingen voortaan iemand aanwijzen die speciaal het belang van de kinderen in de gaten houdt. Zo’n belangenbehartiger voor kinderen moet, aldus het CDA, in ieder geval iemand zijn die ter zake kundig is, zoals een psycholoog of advocaat.

Ik ben van mening dat een dergelijke invoering van de speciale kinderbelangenbehartiger een heel goed initiatief is om de belangen van (minderjarige) kinderen beter op de voorgrond te krijgen c.q. te houden. Bij vechtscheidingen, die gepaard gaan met hevige spanningen en conflicten tussen ouders, zijn ouders namelijk vaak niet meer in staat om de belangen van hun kinderen voorop te stellen. Kinderen moeten en mogen hier echter niet de dupe van worden.

Wilt u advies over hoe de belangen van (minderjarige) kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd kunnen worden tijdens een scheiding? Neemt u dan vrijblijvend contact op met advocaat mr. J.H.M. de Boer op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 4) of per e-mail: deboer@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten