Verdeling gemeenschap bij echtscheiding: alles wat jij moet weten

echtscheiding trouwring

Acda en de Munnik zijn weer terug van weggeweest. De optredens in de Ziggo Dome zijn een groot succes. Het nummer “CD van jou, CD van mij” is één van de bekendste nummers van het duo. Heerlijk om mee te zingen, maar ook een vinger op de zere plek voor wie het verdelen van de inboedel in het kader van een echtscheiding realiteit is.

Een echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter, hiervoor is een procedure bij de rechtbank nodig. Pas als de beschikking waarin de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken is ingeschreven bij in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente is de echtscheiding definitief. Voordat het zover is moeten er diverse dingen worden geregeld en opgesteld. Zijn er kinderen? Dan moeten er verschillende afspraken worden gemaakt over het ouderschap in de toekomst. De afspraken over onder andere de zorgverdeling, consultatieplicht en kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht en maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding dat moet worden ingediend bij de rechtbank. Naast alle afspraken rondom de kinderen moeten er ook beslissingen worden genomen over de verdeling van de huwelijksgemeenschap.

Vermogensoverzicht

Om tot een verdeling van de gemeenschapsgoederen te komen moet eerst inzichtelijk worden gemaakt welke items er allemaal onderdeel uitmaken van die gemeenschap. Een vermogensoverzicht geeft inzage in de bezittingen en schulden.

Bezittingen en schulden

In een vermogensoverzicht worden twee opsommingen gemaakt: één van alle bezittingen en één van alle schulden. Bij het rijtje met (waardevolle) bezittingen kan onder andere worden gedacht aan onroerend goed (koopwoning), inboedel, saldi op bankrekeningen, voertuigen, aandelen en crypto-valuta. Bij de opsomming van de schulden kunnen bijvoorbeeld leningen zoals een hypothecaire lening of een krediet worden opgeschreven. Bij de schulden kan tevens worden gedacht aan een belastingschuld of een toeslag die nog moet worden voldaan. Ook kan het voorkomen dat de gemeenschap een schuld heeft aan één van de twee echtgenoten, omdat diegene met zijn privévermogen een schuld van de gemeenschap heeft voldaan. Maar wat valt nu precies onder privé en wat is er gemeenschappelijk?

Privé of gemeenschappelijk?

Niet alle aanwezige bezittingen en schulden maken automatisch deel uit van de huwelijksgemeenschap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke goederen en privégoederen. De gemeenschappelijke goederen moeten tussen de echtgenoten worden verdeeld. De privégoederen moeten worden toebedeeld aan de betreffende echtgenoot. Welke vermogensbestanddelen onderdeel uitmaken van de huwelijksgemeenschap is mede afhankelijk van de datum van het huwelijk alsmede of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.

Huwelijksregime

Is het huwelijk vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan is er in beginsel sprake van een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt bij de notaris.
Bij een huwelijk na 1 januari 2028 is er in principe sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alle privébezittingen van vóór het huwelijk blijven in dat geval privé. Slechts hetgeen tijdens het huwelijk is verworven is gemeenschappelijk. Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel, het is derhalve raadzaam om hieromtrent advies in te winnen.

Verdeling

Als er een overzicht is van alle vermogensbestanddelen en er is bepaald welke van die bestanddelen gemeenschappelijk zijn, kan worden overgegaan tot een verdeling. Het uitgangspunt is dat er bij een echtscheiding een eerlijke verdeling komt van de huwelijksgemeenschap. Hierbij moet rekening gehouden worden met emotionele waarde, maar ook economische waarde. Vanwege de emotionele waarde is het redelijk om een gezamenlijk familie-erfstuk toe te bedelen aan de echtgenoot van wiens familie dit item afkomstig is. Ingeval het gaat om een schilderij met een waarde van 10.000 euro, dient er wel een verrekening plaats te vinden waarbij de andere echtgenoot de helft van de waarde van het schilderij krijgt. Er moet immers een eerlijke verdeling komen.

Bij het verdelen van de cd’s gaat het niet anders: stel eerst de vraag of het om een cd van jou, cd van mij of een cd van allebei gaat? Gezamenlijk? Dan verdelen, de één de ene helft van de cd’s en de ander de andere helft van de cd’s.

Kunt u advies gebruiken bij de verdeling van de gemeenschap of komen u en uw (ex-) echtgenoot er samen niet meer uit?  Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Mevrouw mr. L.C. Fuijkschot [1]voorziet u graag van advies. Zij is te bereiken onder nummer 072 – 011 77 09 of per e-mail: fuijkschot@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten