Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Eerder heb ik een blog geschreven over het belang van algemene voorwaarden. Het hanteren van algemene voorwaarden is namelijk voor vrijwel elke onderneming van groot belang. Maar wat als de andere contractspartij ook zijn of haar algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard? Welke algemene voorwaarden gelden dan?

Indien u uw (leverings-, verkoop-, inkoop- of algemene) voorwaarden van toepassing heeft verklaard, gelden de daarin opgenomen voorwaarden bij de gesloten overeenkomst. Maar wat als uw contractspartij ook zijn of haar voorwaarden (op de juiste wijze) van toepassing heeft verklaard en geldig aan u ter beschikking heeft gesteld? Dit is een situatie die veelvuldig voorkomt, aangezien bijna elke onderneming op het briefpapier, de factuur of onderaan een e-mail de algemene voorwaarden van toepassing verklaart en daarbij de algemene voorwaarden meestuurt of op het papier heeft afgedrukt.

Laat ik een situatie als voorbeeld nemen. Stel dat u een offerte naar een nieuwe zakelijke klant stuurt waarin u aangeeft dat uw voorwaarden op de offerte van toepassing zijn. Tevens zendt u een kopie van de voorwaarden mee. Als reactie stuurt uw zakelijke klant dat hij akkoord gaat met uw offerte, maar dat op de gesloten overeenkomst wel zijn voorwaarden van toepassing zijn.

In het geval uw voorwaarden hetzelfde zijn als die van uw zakelijke klant, zullen er in principe geen problemen zijn. Er zal namelijk geen discussie ontstaan over de inhoud van de voorwaarden, aangezien die bij u beiden hetzelfde zijn. Dit zal echter meestal niet het geval zijn, aangezien de meeste voorwaarden van elkaar verschillen.

Hier heeft de wet een oplossing voor. De wet, artikel 6:225 lid 3 BW, vermeldt dat als door partijen naar verschillende voorwaarden wordt verwezen, aan de tweede verwijzing alleen werking toekomt wanneer daarbij tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Dit betekent dat degene die als tweede naar zijn of haar voorwaarden verwijst, daarbij moet aangeven dat de eerder van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand worden gewezen.

Dit betekent dat als u uw voorwaarden van toepassing heeft verklaard, maar uw contractspartij geeft vervolgens aan dat zijn of haar voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn uw voorwaarden van toepassing. Tenzij uw contractspartij uw voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen.

Indien uw contractspartij uw voorwaarden wel uitdrukkelijk heeft afgewezen en zijn of haar voorwaarden van toepassing heeft verklaard, dan geldt deze reactie van uw contractspartij als een nieuw aanbod als deze voorwaarden fundamenteel verschillen van uw voorwaarden. U heeft de mogelijkheid om dit aanbod af te wijzen of te accepteren.

Wijst u de voorwaarden van uw contractspartij niet af en zijn deze voorwaarden niet fundamenteel verschillend met uw voorwaarden, dan is er tussen u beiden een overeenkomst tot stand gekomen waarbij zowel uw voorwaarden als die van uw contractspartij van toepassing zijn.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over het hanteren, opstellen en/of van toepassing verklaren van algemene voorwaarden? Neem dan contact op met mr. D.M. Hennen via hennen@ckh-advocaten.nl of 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 3).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten