AFM gaat ingrijpen bij beheerders en beleggingsinstellingen die beleggen in crypto’s

AFM gaat ingrijpen bij beheerders en beleggingsinstellingen die beleggen in crypto’s

 

Met crypto‘s wordt crypto currencies bedoeld zoals bitcoins. Het beleggen in crypto‘s is een enorme hype maar neemt wel aanzienlijke risico’s met zich mee. De markt is tot op heden erg volatiel en is continue onderhevig aan veranderingen. Steeds komen er nieuwe crypto currencies op de markt. Niet alleen komen er nieuwe crypto currencies op de markt ook het aantal beheerders of het aantal beleggingsinstellingen, die handelen in crypto‘s neemt toe. Voor het handelen in crypto’s heb je als nieuwe beheerder een vergunning bij de AFM nodig. Volgens de AFM beschikken veel beheerders dan wel beheerders bij een beleggingsinstelling niet over de gewenste vergunning. Nadat AFM dit had geconcludeerd, heeft zij woensdag 13 juni jl. een brief gepubliceerd. Deze brief richt zich tegen de nieuwe beheerders en beleggingsinstellingen, die handelen in crypto ‘s. De brief is ook bedoeld als een algemene waarschuwing; het beleggen in crypto ’s en het beheer daarvan brengt aanzienlijke risico’s met zich mee.

Beheerder of beleggingsinstelling
Een beheerder belegt namens een ander ( investeerder) in activa (bijvoorbeeld opties in valuta’s). Als beheerder of beleggingsinstelling moet je voldoen aan de vergunningsvereisten die vermeld staan in Alternative Investment Fund Managers Directive (hierna afgekort als AIFMD).

Voordat een beheerder actief te werk gaat als beheerder dan wel als beheerder van een beleggingsinstelling, behoor je een vergunningsaanvraag in te dienen bij de AFM. Een van de vereisten is dat je als beheerder, je liquiditeitsbeheer moet afstemmen op de beleggingsstrategie, maar ook het terugbetalingsbeleid bij het aanbieden van opties. Op het moment dat iemand zijn opties verkoopt, moet de beheerder voldoende liquide middelen (c.q. geld) hebben om deze opties te kopen dan wel dat er gekeken wordt naar andere mogelijkheden. Indien een beleggingsinstelling een inkoopverplichting (de opties worden terug gekocht van de verkoper) heeft, moet de beheerder aan extra eisen voldoen. Met andere woorden beheerder wordt je niet zomaar. Er is een zware drempel die je als beheerder moet nemen om te voldoen aan de vergunningsvereisten op grond van de wet en regelgeving.

Vereisten als beheerder van de crypto’s
Doordat de aard en de eigenschappen van crypto‘s lastig in te passen zijn in het bestaande wettelijk kader, heeft de AFM aanvullende vragen opgesteld bij de vergunningsaanvraag van een beheerder die naar tevredenheid moet worden beantwoord. In het kader van het inschatten van de liquide middelen (c.q. geld), dient er rekening te worden gehouden met de beweeglijkheid van crypto ’s en met het handelsvolume van crypto‘s. Bij de mate van beweeglijkheid dient er ook rekening te worden gehouden tussen de momenten van uittreedverzoek tot het verkopen van de crypto ’s en het daadwerkelijke uitstapmoment. De beheerder dient eveneens zijn waarderingsbeleid te formuleren en hoe dit waarderingsbeleid wordt geïmplementeerd. Rekening houdende met transparantie en consistente procedures zodat de crypto tegen marktwaarde gewaardeerd wordt. De belangen van de belegger dient centraal te worden gesteld.

Bewaarder
Bij een beleggingsinstelling heb je niet alleen beheerder maar ook een bewaarder. Een bewaarder volgt uit AIFMD, is belast met (zoals de naam het al zegt) bewaring van de activa (aandelen, opties, crypto’s) en voert toezichthoudende taken uit ten behoeve van de beleggers.

In de brief van de AFM wordt ook de bewaarder besproken. Als de beleggingsinstelling handelt in crypto’s stelt de AFM aanvullende vragen aan de bewaarder. Daarbij komt onder meer aan bod de vraag of crypto’s kwalificeren als financiële instrumenten. Ook wordt er gevraagd of de bewaarder de juridisch eigenaar van de crypto ‘s kan verifiëren. Tevens moeten beleggingsinstellingen waarborgen dat de bewaarder wordt geïnformeerd als crypto ‘s worden verhandeld.

Alle bovengenoemde vragen zijn slechts voorbeelden. In de brief staan nog wel wat meer vragen. Al met al kan worden geconcludeerd dat de AFM zeer kritisch kijkt naar de ontwikkelingen met betrekking tot crypto ‘s en dat zij haar bevoegdheden inzet binnen haar kader waarbinnen partijen vergunningen kunnen aanvragen als crypto beheerder.

Het handelen in crypto’s vergt kennis. Beheerder worden in crypto’s vergt echter niet alleen kennis van crypto’s, maar ook kennis van de financiële wet en regelgeving. Wilt u de markt op als beheerder in crypto‘s, denk dan aan de vergunningsvereisten of laat u adviseren door een van onze specialisten. Neem daartoe contact op met onze financieel recht advocaten:

In Amsterdam: mr. drs. D.B. den Hartog, onder telefoonnummer 020 – 792 01 22. Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info-amsterdam@ckh-advocaten.nl.

In Alkmaar: mr. E. Hoekstra, onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie: 1). Ook in Alkmaar kunt u een e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

Mocht u overwegen zelf een cryptocurrency(netwerk) op te zetten, is het van groot belang vooraf de beoogde naam op beschikbaarheid te laten onderzoeken en indien beschikbaar deze naam ook als merk in het merkenregister vast te laten leggen. Daarmee kunt u een hoop ellende voorkomen. Een merkregistratie verschaft u namelijk het uitsluitend recht op grond waarvan u een derde het gebruik of de inschrijving van een merk kan verbieden als dit zonder uw toestemming gebeurt en gevaar voor verwarring bij het relevante publiek oplevert.

Wilt u meer advies over het registreren van uw merk? Neem dan contact op met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. voor een vrijblijvend advies, zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 072 – 303 34 46 of per e-mail via info@registreermijnmerk.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten